Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 13480-6
Kovová průmyslová potrubí - Část 6: Doplňkové požadavky na potrubí uložené v zemi

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Metallic industrial piping - Part 6: Additional requirements for buried piping
Třídicí znak:130020
Schválena:25.10.2013
Vydána:1.11.2013
Účinnost od:1.12.2013
Platnost ukončena:1.3.2018
Počet stran:32
Orientační cena:325 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:589 kB
Změny:*A1 3.17 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Změny:
Označení: A1
Typ:tisková změna
Vydána:1.3.2017
Věstník:3/2017
Účinnost od:1.4.2017
Počet stran:8
Orientační cena:126 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:178 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 


 
 
Reklama