Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

ČSN EN 13253
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbách na ochranu proti erozi (ochranu pobřeží, opevňování břehů)

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Geotextiles and geotextile-related products - Characteristics required for use in erosion control works (coastal protection, bank revetments)
Poznámka:S účinností od 2018-07-31 se nahrazuje ČSN EN 13253+A1 (80 6153) z února 2016, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.
Třídicí znak:806153
Schválena:5.1.2017
Vydána:1.2.2017
Účinnost od:1.3.2017
Platnost ukončena:1.11.2017
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:48
Orientační cena:405 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1080 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama