Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 12953-7
Válcové kotle - Část 7: Požadavky na spalovací zařízení kotlů na kapalná a plynná paliva

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Shell boilers - Part 7: Requirements for firing systems for liquid and gaseous fuels for the boilers
Třídicí znak:077853
Schválena:16.5.2003
Vydána:1.6.2003
Účinnost od:1.7.2003
Počet stran:16
Orientační cena:211 Kč
Zapracované dokumenty:EN 12953-7:2002
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:199 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama