Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 12953-6
Válcové kotle - Část 6: Požadavky na výstroj kotle

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Shell boilers - Part 6: Requirements for equipment for the boiler
Třídicí znak:077853
Schválena:26.5.2003
Vydána:1.6.2003
Účinnost od:1.7.2003
Platnost ukončena:1.10.2011
Počet stran:32
Orientační cena:325 Kč
Zapracované dokumenty:EN 12953-6:2002
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1071 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama