Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 12953-5
Válcové kotle - Část 5: Kontrola při výrobě, dokumentace a značení částí kotle namáhaných tlakem

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Shell boilers - Part 5: Inspection during construction, documentation and marking of pressure parts of the boiler
Třídicí znak:077853
Schválena:26.3.2003
Vydána:1.5.2003
Účinnost od:1.6.2003
Platnost ukončena:1.10.2020
Počet stran:24
Orientační cena:315 Kč
Zapracované dokumenty:EN 12953-5:2002
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:261 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


 
 
Reklama