Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 12953-11
Válcové kotle - Část 11: Přejímací zkoušky

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Shell boilers - Part 11: Acceptance tests
Třídicí znak:077853
Schválena:22.3.2004
Vydána:1.4.2004
Účinnost od:1.5.2004
Počet stran:36
Orientační cena:325 Kč
Zapracované dokumenty:EN 12953-11:2003
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:587 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama