Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 12953-10
Válcové kotle - Část 10: Požadavky na jakost napájecí vody a kotlové vody

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Shell boilers - Part 10: Requirements for feedwater and boiler water quality
Třídicí znak:077853
Schválena:19.1.2004
Vydána:1.3.2004
Účinnost od:1.4.2004
Platnost ukončena:1.6.2008
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:16
Orientační cena:211 Kč
Zapracované dokumenty:EN 12953-10:2003
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:151 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


 
 
Reklama