Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 12900
Chladivové kompresory - Hodnotící podmínky, tolerance a výkonové charakteristiky udávané výrobcem

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Refrigerant compressors - Rating conditions, tolerances and presentation of manufacturer's performance data
Třídicí znak:140614
Schválena:13.2.2014
Vydána:1.3.2014
Účinnost od:1.4.2014
Počet stran:16
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:290 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama