Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 1286
Zdravotnětechnické armatury - Nízkotlaké mechanické směšovače - Všeobecné technické požadavky

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Sanitary tapware - Low pressure mechanical mixing valves - General technical specification
Třídicí znak:137107
Schválena:27.10.2000
Vydána:1.12.2000
Účinnost od:1.1.2001
Způsob převzetí:schválením k přímému používání
Počet stran:56
Orientační cena:525 Kč
Zapracované dokumenty:EN 1286:1999
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:3052 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


 
 
Reklama