Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 12764+A1
Sanitární zařízení - Požadavky na vířivé koupací vany

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Sanitary appliances - Specification for whirlpool baths
Poznámka:S účinností od 2020-07-31 se nahrazuje ČSN EN 12764 (91 4103) z ledna 2016, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.
Třídicí znak:914103
Schválena:25.3.2019
Vydána:1.5.2019
Účinnost od:1.6.2019
Platnost ukončena:1.4.2020
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:20
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:913 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama