Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 1253-5
Podlahové vpusti a střešní vtoky - Část 5: Uzávěrka proti lehkým kapalinám

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Gullies for buildings - Part 5: Gullies with light liquids closure
Třídicí znak:136366
Schválena:22.3.2018
Vydána:1.5.2018
Účinnost od:1.6.2018
Počet stran:12
Orientační cena:198 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:262 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


 
 
Reklama