Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 12159+A1
Stavební výtahy pro dopravu osob a nákladů se svisle vedenými klecemi

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Builder hoists for persons and materials with vertically guided cages
Třídicí znak:274403
Schválena:17.12.2009
Vydána:1.1.2010
Účinnost od:1.2.2010
Platnost ukončena:1.9.2013
Počet stran:60
Orientační cena:525 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:967 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama