Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 12159
Stavební výtahy pro dopravu osob a materiálu se svisle vedenými klecemi

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Builder hoists for persons and materials with vertically guided cages
Třídicí znak:274403
Schválena:16.12.2013
Vydána:1.1.2014
Účinnost od:1.2.2014
Počet stran:56
Orientační cena:525 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:534 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama