Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 12159
Stavební výtahy pro dopravu osob a nákladů se svisle vedenými klecemi

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Builders hoists for persons and materials with vertically guided cages
Třídicí znak:274403
Schválena:5.7.2013
Vydána:1.8.2013
Účinnost od:1.9.2013
Platnost ukončena:1.2.2014
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:68
Orientační cena:532 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:761 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama