Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 1113
Zdravotnětechnické armatury - Sprchové hadice pro zdravotnětechnické armatury pro vnitřní vodovody typu 1 a typu 2 - Všeobecné technické požadavky

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Sanitary tapware - Shower hoses for sanitary tapware for water supply systems of type 1 and type 2 - General technical specification
Třídicí znak:137195
Schválena:1.10.2008
Vydána:1.10.2008
Účinnost od:1.11.2008
Platnost ukončena:1.10.2011
Počet stran:20
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:799 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


 
 
Reklama