Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 1113
Zdravotnětechnické armatury - Sprchová hadice pro zdravotnětechnické armatury typu 1 a typu 2 - Všeobecné technické požadavky

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Sanitary tapware - Shower hoses for sanitary tapware for water supply systems of type 1 and type 2 - General technical specification
Třídicí znak:137195
Schválena:6.5.2008
Vydána:1.7.2008
Účinnost od:1.8.2008
Platnost ukončena:1.11.2008
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:28
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:869 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


 
 
Reklama