Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 1111
Zdravotnětechnické armatury - Termostatické míchací armatury (PN 10) - Obecné technické podmínky

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Sanitary tapware - Thermostatic mixing valves (PN 10) - General technical specification
Třídicí znak:137105
Schválena:5.12.2017
Vydána:1.2.2018
Účinnost od:1.3.2018
Platnost ukončena:1.9.2018
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:60
Orientační cena:525 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1549 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


 
 
Reklama