Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 1074-6
Armatury pro zásobování vodou - Požadavky na použitelnost a jejich ověření zkouškami - Část 6: Hydranty

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Valves for water supply - Fitness for purpose requirements and appropriate verification tests - Part 6: Hydrants
Třídicí znak:137111
Schválena:22.5.2009
Vydána:1.7.2009
Účinnost od:1.8.2009
Počet stran:20
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:229 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


 
 
Reklama