Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 1074-5
Armatury pro zásobování vodou - Požadavky na použitelnost a jejich ověření zkouškami - Část 5: Regulační armatury

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Valves for water supply - Fitness for purpose requirements and appropriate verification tests - Part 5: Control valves
Třídicí znak:137111
Schválena:29.1.2002
Vydána:1.3.2002
Účinnost od:1.4.2002
Počet stran:16
Orientační cena:211 Kč
Zapracované dokumenty:EN 1074-5:2001
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:142 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


 
 
Reklama