Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 1074-3
Armatury pro zásobování vodou - Požadavky na použitelnost a jejich ověření zkouškami - Část 3: Zpětné armatury

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Valves for water supply - Fitness for purpose requirements and appropriate verification tests - Part 3: Check valves
Třídicí znak:137111
Schválena:24.9.2001
Vydána:1.11.2001
Účinnost od:1.12.2001
Počet stran:12
Orientační cena:198 Kč
Zapracované dokumenty:EN 1074-3:2000
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:102 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


 
 
Reklama