Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 1074-2
Armatury pro zásobování vodou - Požadavky na použitelnost a jejich ověření zkouškami - Část 2: Uzavírací armatury

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Valves for water supply - Fitness for purpose reguirements and appropriate verification tests - Part 2: Isolating valves
Třídicí znak:137111
Schválena:24.9.2001
Vydána:1.11.2001
Účinnost od:1.12.2001
Počet stran:16
Orientační cena:211 Kč
Zapracované dokumenty:EN 1074-2:2000
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:122 kB
Změny:*A1 12.04 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Změny:
Označení: A1
Typ:tisková změna
Vydána:1.12.2004
Věstník:12/2004
Účinnost od:1.1.2005
Počet stran:4
Orientační cena:72 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:114 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 


 
 
Reklama