Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 1074-1
Armatury pro zásobování vodou - Požadavky na použitelnost a jejich ověření zkouškami - Část 1: Všeobecné požadavky

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Valves for water supply - Fitness for purpose requirements and appropriate verification tests - Part 1: General requirements
Třídicí znak:137111
Schválena:24.9.2001
Vydána:1.11.2001
Účinnost od:1.12.2001
Počet stran:20
Orientační cena:211 Kč
Zapracované dokumenty:EN 1074-1:2000, EN 1074-1/A1:2004
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:153 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


 
 
Reklama