Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN CEN/TS 14825
Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru - Zkoušení a klasifikace za podmínek částečného zatížení

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps with electrically driven compressors for space heating and cooling - Testing and rating at part load conditions
Třídicí znak:143011
Schválena:29.3.2005
Vydána:1.5.2005
Účinnost od:1.6.2005
Platnost ukončena:1.12.2012
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:16
Orientační cena:211 Kč
Zapracované dokumenty:CEN/TS 14825:2003
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:172 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama