Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN 44 1406
Tuhá paliva. Třídy zrnění tuhých paliv a kritéria pro jejich kontrolu

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Solid fuels. Groups of size classification of solid fuels and criteria of checking
Třídicí znak:441406
Schválena:2.2.1987
Účinnost od:1.2.1988
Platnost ukončena:1.2.2005
Počet stran:8
Orientační cena:126 Kč
Formát PDF:IPDF - Image PDF (norma je skenovaná)
Velikost PDF:547 kB
Změny:a 2.89 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Změny:
Označení: a
Typ:věstníková změna
Vydána:1.2.1989
Věstník:2/1989
Účinnost od:1.2.1989
Formát PDF:IPDF - Image PDF (norma je skenovaná)
Velikost PDF:12 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama