Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN 13 7130
Drobná armatúra zdravotnotechnická. Výtokové ventily. Rozmery

previewúvod k normě
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Outlet valves. Dimensions
Třídicí znak:137130
Schválena:13.2.1985
Účinnost od:1.6.1986
Počet stran:4
Orientační cena:72 Kč
Formát PDF:IPDF - Image PDF (norma je skenovaná)
Velikost PDF:200 kB
Změny:a 7.91 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Změny:
Označení: a
Typ:věstníková změna
Vydána:1.7.1991
Věstník:7/1991
Účinnost od:1.9.1991
Počet stran:2
Formát PDF:IPDF - Image PDF (norma je skenovaná)
Velikost PDF:88 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 


 
 
Reklama