Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

ČSN 03 8373
Zásady provozu, údržby a revize ochrany proti korozi kovových potrubí a kabelů s kovovým pláštěm uložených v zemi

Zobrazit anotaci
Název anglicky:Principles of exploitation, maintenance, revision of protection of metal tubes and metal-clad cables laid underground against corrosion
Třídicí znak:038373
Schválena:15.3.1976
Účinnost od:1.12.1977
Počet stran:16
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:IPDF - Image PDF (norma je skenovaná)
Velikost PDF:1128 kB
Změny:*Z1 1.04 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Změny:
Označení: Z1
Typ:tisková změna
Vydána:1.1.2004
Věstník:1/2004
Účinnost od:1.2.2004
Počet stran:2
Orientační cena:36 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:75 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama