Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
nápověda  mapa portálu
kde
hledat
   Katalog firem a výrobků   kalendář akcí   obsahy časopisů
   publikace   normy   plné texty právních předpisů
vybervse vybrat vše  vybernic zrušit výběrprohledat diskusní příspěvky
řazení 
platnost

Témata:
 
Překladový a výkladový slovník:
nalezeny 2 záznamy - zobrazit nalezené
 
Katalog firem a výrobků:
Expanzní nádoby
 
Step TRUTNOV a.s.  |  www.steptrutnov.cz
REFLEX CZ, s. r. o.  |  www.reflexcz.cz
REGULUS spol. s r. o.  |  www.regulus.cz
IMI Hydronic Engineering  |  www.imi-hydronic.com
QUANTUM, a. s.  |  www.quantumas.cz
K.T.O. International spol. s r.o.  |  www.kto.cz
    [neaktuální záznamy (5) >>>]
 
Na dotaz expanzní nádoba zobrazuji odkaz 1-50 z přibližně 500 nalezených.
 [další stránka >>>]
[zpráva]Nový interaktivní Výpočet tlakové expanzní nádoby... 25.2.2003
25.2.2003 Nový interaktivní Výpočet tlakové expanzní nádoby byl zařazen do sekce Tabulky a výpočty.
[zpráva]Expanzní nádoby společnosti DUKLA Trutnov pro tope... 4.8.2010
4.8.2010DUKLA Trutnov, s.r.o. Expanzní nádoby společnosti DUKLA Trutnov pro topení, chlazení a solární techniku eliminují dilatační ztráty a zajišťují vysokou efektivitu všude tam kde jsou použity. Aquamaty slouží jako zásobníky pitné a užitkové vody splňující hygienickou nezávadnost. Sortiment společnosti DUKLA Trutnov: Expanzní nádoby – ...
[článek]JUNKERS Tipy pro topenáře (IV) - Expanzní nádoba 15.8.2011
JUNKERS Tipy pro topenáře (IV) - Expanzní nádoba 15... - obchodní divize Junkers Bosch Při navrhování kotle nezapomeňte na rychlý odhad zda je zabudovaná expanzní nádoba dosatečně veliká... zda je zabudovaná expanzní nádoba dostatečně veliká, nebo zda je zapotřebí dodatečné expanzní nádoby... zda je zabudovaná expanzní nádoba (12 l) dostatečně .. nebo zda je zapotřebí dodatečné expanzní nádoby (nikoliv pro podlahové vytápění). U zobrazených křivek byly zohledněny tyto základní údaje:.. 1 % vodní předlohy v expanzní nádobě nebo 20 % jmenovitého objemu v expanzní nádobě diference ..
[článek]Expanzní nádoby pro pitnou a teplou vodu 20.5.2005
Expanzní nádoby pro pitnou a teplou vodu 20... Tlakové expanzní nádoby vyrovnávají objemovou roztažnost soustav pitné a užitkové vody nebo se používají pro snížení rázů od čerpacích stanic nebo jiných zařízení...Expanzní nádoby jsou podobné konstrukce jako expanzní nádoby na topení,.. tlaku a mezi těmito tlaky je čerpadlo v klidu a zásobuje expanzní nádobu). Nádoby mají trvalý "polštář" plynu oddělený od vody membránou nebo vakem,.. Důležité je před expanzní nádobu umístit armaturu umožňující uzavření nádoby (bez uzavření přítoku vody do zásobníku), vypuštění nádoby (pro kontrolu tlaku ..
[článek]Expanzní nádoby pro topení 13.5.2005
Expanzní nádoby pro topení 13... Nejčastější aplikací pro uzavřené expanzní nádoby jsou topné soustavy... Expanzní nádoby s pevnou membránou nebo expanzní nádoby s vyměnitelnou membránou... 25 barů). Každá expanzní nádoba je ve smyslu ČSN 690010 vyhrazené technické zařízení (tlaková nádoba) a musí být vybavena revizní knihou (podle ČSN 690012). Barva nádob bývá většinou červená...Při použití více nádob se objemy expanzních nádob sčítají až do vypočteného objemu... Spočítaný objem expanzní nádoby je celkový objem nádoby...
[článek]JUNKERS Tipy pro topenáře (XX) - kontrola objemu expanzní nádoby 5.12.2011
JUNKERS Tipy pro topenáře (XX) - kontrola objemu expanzní nádoby 5... - obchodní divize Junkers Bosch Při navrhování kotle nezapomeňte na rychlý odhad zda je zabudovaná expanzní nádoba dostatečně veliká... zda vestavěná expanzní nádoba dostačuje, nebo zda je potřebná dodatečná expanzní nádoba... zda vestavěná expanzní nádoba dostačuje, nebo zda je potřebná dodatečná expanzní nádoba (neplatí pro podlahové topení). Pro zobrazené charakteristiky byly zohledněny následující klíčové údaje:..1% vodní předlohy v expanzní nádobě nebo 20% jmenovitého objemu v expanzní nádobě...
[článek]Návrh expanzní nádoby 16.10.2002
Návrh expanzní nádoby 16... Ústav techniky prostředí Návrh tlakové expanzní nádoby byl již mnohokrát v literatuře popsán...Za bezpečný a správný postup výpočtu tlakové membránové expanzní nádoby považuji tento:.. kdeVetobjem expanzní tlakové nádoby [l] Voobjem vody v celé otopné soustavě [l] nsoučinitel zvětšení objemu (viz tab.) [-] η.. U tlakové membránové expanzní nádoby (soustava je stále studená) seřídíme na straně vzdušiny přetlak na hodnotu:..
[článek]Otevřená versus tlaková expanzní nádoba 19.10.2000
Otevřená versus tlaková expanzní nádoba 19... Zvažuji úpravu rozvodu na uzavřený okruh s expanzní nádobou... když výrobce expanzní nádoby udává doporučenou životnost 10 let? Jaké jsou výhody a nevýhody otopné soustavy s otevřenou a tlakovou expanzní nádobou?..Otevřené expanzní nádoby (dále jen EN) se v současnosti téměř neprojektují... kdeVetobjem expanzní tlakové nádoby [l] Voobjem vody v celé otopné soustavě [l] nsoučinitel zvětšení objemu (viz tab.) [-] η.. U tlakové expanzní nádoby (soustava je stále studená) seřídíme na straně vzdušiny přetlak na hodnotu:..
[článek]Expanzní nádoby Reflex pro topení, pitnou a užitkovou vodu 7.6.2018
Expanzní nádoby Reflex pro topení,.. Expanzní nádoby v uzavřených tlakových systémech slouží nejen k vyrovnání tlaků,.. Umístěním expanzní nádoby v systému jsme schopni ovlivnit průběh dynamických tlaků od oběhových čerpadel... Umístěním expanzní nádoby v systému jsme schopni ovlivnit průběh dynamických tlaků od oběhových čerpadel... Expanzní nádoby Reflex - pro systémy vytápění a chlazení,.. tlumení rázů Základní rozdělení expanzních nádob je podle typu konstrukce,.. V případě spuštění čerpadla je tak úsek systému od napojení expanzní nádoby do sání čerpadla v podtlaku vůči klidovému ..
[článek]Tlakové expanzní nádoby Reflex 12.10.2010
.. Konstrukce Membránové expanzní nádoby reflex jsou ocelové tlakové nádoby,.. Rozdíl mezi pst a pSV má při návrhu velikosti expanzní nádoby velký vliv na její celkovou velikost Nastavení tlaku plynu v nádobě před instalací:.. Membránové expanzní nádoby v provedení pro pitnou a užitkovou vodu Tlakové membránové expanzní nádoby refix jsou určeny speciálně pro použití v systémech ohřevu pitné a užitkové vody a pro tlumení rázů od čerpadel v zásobovacích systémech...66 %) Membránové expanzní nádoby pro solární soustavy Expanzní nádoba je nutnou součástí solární soustavy... ..
[článek]Praktické detaily pro správné použití expanzních nádob pro vytápění, soláry a vodovod 1.10.2016
Praktické detaily pro správné použití expanzních nádob pro vytápění,..U tlakových expanzních nádob pro vytápění Reflex opustil červenou barvu a nabízí je dále jen v šedé barvě...Důvodem umístění expanzní nádoby v rozvodu vnitřního vodovodu je rozdíl tlaku teplé vody v bojleru. Pokud není tlaková expanzní nádoba u bojleru umístěna,..součásti dodávky expanzních nádob,..pravidla pro umístění expanzních nádob,..stanovení odpařovacího tlaku pro nastavení tlaku plynu u expanzní nádoby pro solární zařízení,..pracovní rozsah udržování tlaku v soustavě s expanzní nádobou,..Expanzní nádoba má za úkol ..
[článek]Reflex a jeho komplexní program tlakových expanzních nádob 2.2.2012
Reflex a jeho komplexní program tlakových expanzních nádob 2... Tlakové membránové expanzní nádoby reflex slouží k vyrovnávání objemových změn kapaliny vlivem změn teploty v topných a chladicích soustavách...Membránové expanzní nádoby pro topné,.. Konstrukce Membránové expanzní nádoby reflex jsou ocelové tlakové nádoby,.. Příslušenství k expanzním nádobám vám usnadní práci Stěnové držáky pro expanzní nádoby 8–.. Membránové expanzní nádoby v provedení pro vodu Tlakové membránové expanzní nádoby refix jsou určeny speciálně pro použití v soustavách ohřevu vody a pro tlumení ..
[tabulka]Tlaková expanzní nádoba
Tlaková expanzní nádoba Ing... fakulta strojní Interaktivní návrh/výpočet tlakové expanzní nádoby. Tlaková expanzní nádoba se navrhuje v závislosti na výkonu zdroje tepla,..Vypočítaný objem expanzní tlakové nádoby .. místo napojení expanzního zařízení (expanzní nádoby) ..
[článek]Kam umístit expanzní nádobu a čerpadlo v systému ústředního vytápění? 16.6.2000
Kam umístit expanzní nádobu a čerpadlo v systému ústředního vytápění?..2000 Článek se týká problematiky vzájemného umístění oběhového čerpadla a místa napojení expanzní nádoby vzhledem ke kotli v menších otopných soustavách. Vzájemná poloha tlakové expanzní nádoby a oběhového čerpadla u malých otopných soustav je častá chyba řady projektů.Problematika umístění oběhového čerpadla ve vztahu k místu napojení expanzní nádoby je velmi stará... otevřená expanzní nádoba,.. oběhového čerpadla a místa napojení expanzní nádoby. Pro zjednodušení použijeme dnes téměř výlučně používanou tlakovou expanzní..
[článek]Vše o membránových expanzních nádobách 8.9.2009
.. Konstrukce Membránové expanzní nádoby reflex jsou ocelové tlakové nádoby,.. Membránové expanzní nádoby v provedení pro pitnou a užitkovou vodu Tlakové membránové expanzní nádoby refix jsou určeny speciálně pro použití v systémech ohřevu pitné a užitkové vody a pro tlumení rázů od čerpadel v zásobovacích systémech...66 %) Membránové expanzní nádoby pro solární soustavy Expanzní nádoba je nutnou součástí solární soustavy... Expanzní nádoba solárních soustav musí být proto dimenzována na zajištění minimálního objemu teplonosné látky v nádobě ve studeném stavu (1 až 2 % celkového ..
[článek]Stanovení velikosti membránové expanzní nádoby pro ohřívače vody 14.5.2018
Stanovení velikosti membránové expanzní nádoby pro ohřívače vody 14... Schéma zapojení ohřívače vody a membránové expanzní nádoby Při ohřevu teplé vody v ohřívači dochází ke zvětšení jejího objemu... Použitím řádně dimenzované membránové expanzní nádoby (dále MEN) k těmto ztrátám vody nedojde... ale pouze servisní armatura pro snazší manipulaci s MEN z hlediska servisního zásahu.. Expanzní nádoby Airfix,..Expanzní nádoby Airfix,..Expanzní nádoby Airfix,.. Expanzní nádoby Airfix,.. Příklad Zadání Máme stanovit velikost membránové expanzní nádoby pro ohřívač vody o objemu Vz = 0,..
[článek]Expanzní systémy 28.4.2005
.. Reflex patří k velkým výrobcům expanzních nádob a expanzních automatů... uvede základní návrh a seřízení expanzních nádob,..Nejstarší a nejjednodušší je použití otevřené expanzní nádoby... Nahrazuje se uzavřenými tlakovými expanzními nádobami (dále pouze expanzními nádobami) s membránou (obr... Expanzní automaty vycházejí 2 až 4x menší než expanzní nádoby a tak od určitého výkonu soustavy i levnější než klasické expanzní nádoby (cca 500 kW). .. uzavřené tlakové expanzní nádoby nebo expanzní automaty s uzavřenými nádobami...
[katalog]Reflex: Přehled sortimentu výrobků
.. Expanzní nádoby a systémy - vše od malých soustav v rodinných domcích až po velké soustavy zásobování teplem... Membránové tlakové expanzní nádoby - klasika pro vaše topné a solární soustavy a soustavy chladicí vody Tlaková expanzní nádoba pracuje na principu udržování statického tlaku pomocí „..Expanzní nádoby Reflex NG a N - tlakové expanzní nádoby pro topné a chladicí soustavy,..Expanzní nádoby Reflex EN - tlakové expanzní nádoby pro topné a chladicí soustavy,..Expanzní nádoby Reflex G - tlakové expanzní nádoby pro topné a chladicí soustavy,..Expanzní nádoby Reflex S - tlakové ..
[článek]Prvky solárních soustav (II) 28.8.2006
.. 1 - Závislost teploty varu teplonosné kapaliny na absolutním tlaku v soustavě EXPANZNÍ NÁDOBA Solární soustava podobně jako každá otopná soustava musí být vybavena expanzním zařízením,.. Tlaková expanzní nádoba je kovová nádoba,.. Expanzní nádoby určené pro solární soustavy se proto od běžných provedení liší barevně (často provedení v bílé barvě). Expanzní nádoby jsou k dispozici ve standardní řadě 10 l,.. Expanzní nádoba solárních soustav musí být proto dimenzována na zajištění minimálního objemu teplonosné látky v nádobě ve studeném stavu Vs (1 až 2 % celkového objemu soustavy V,.. t ..
[článek]Automatické kotle Benekov - Společné požadavky na instalaci a provoz (II) 5.5.2014
.. Expanzní nádoby Expanzní nádoba pro otopný systém a akumulační nádrž Doporučuje se používat tlakové expanzní nádoby s membránou,.. Expanzní nádoba tvoří v systému ÚV tzv... Expanzní nádoba musí být chráněna pojistným ventilem s otevíracím přetlakem rovným maximálně konstrukčnímu tlaku expanzní nádoby a na úseku od napojení expanzní nádoby do ..nastavení tlaku v nádobě se osazuje uzavírací armatura před expanzní nádobou...
[článek]Problematika plynů v otopných systémech I 11.8.2009
.. Mnoho expanzních nádob především v malých soustavách je špatně nastaveno a neplní správně svou funkci... Nadále zůstává nejčastějším základem pro vznik problémů se "zavzdušňováním", především v malých soustavách s expanzními nádobami,.. Proto uvedeme ty nejdůležitější předpoklady pro správně fungující zařízení pro udržování tlaku (expanzní zařízení). Expanzní zařízení musí zaručit,.. chybějící údržba Především u expanzních nádob není správně pro danou topnou soustavu nastaven tlak plynu v nádobě p0 a plnící tlak v soustavě pF... Prorezavělá expanzní potrubí u otevřených expanzních nádob..
[článek]Dlouholetý výzkum a vývoj promítnutý do konkrétních výrobků... 30.3.2010
.. Tlakové membránové expanzní nádoby pro topné, chladicí a solární soustavy Tlakové membránové expanzní nádoby slouží k vyrovnávání objemových změn kapaliny vlivem změn teploty v topných a chladicích soustavách... Jsou to univerzálně použitelné tlakové expanzní nádoby pro topné soustavy a systémy chladící vody,.. při svém ohřevu zvětšuje objem a tento přebytečný objem se uskladní do expanzní nádoby... Tlakové membránové expanzní nádoby v provedení pro pitnou a užitkovou vodu Tlakové membránové expanzní nádoby refix DT5 a DE jsou určeny speciálně pro použití v systémech ohřevu ..
[článek]Podzimní akce společnosti Viessmann 8.11.2010
.. solární expanzní nádoby (25 litrů), odlučovače vzduchu,.. solární expanzní nádoby (40 litrů), odlučovače vzduchu,.. solární expanzní nádoby (40 litrů), odlučovače vzduchu,.. solární expanzní nádoby (25 litrů), odlučovače vzduchu,.. solární expanzní nádoby (40 litrů), odlučovače vzduchu,.. solární expanzní nádoby (25 litrů), odlučovače vzduchu,.. solární expanzní nádoby (40 litrů), odlučovače vzduchu,.. solární expanzní nádoby (40 litrů), odlučovače vzduchu,.. solární expanzní nádoby (50 litrů), odlučovače vzduchu,.. solární expanzní nádoby (50 litrů), odlučovače vzduchu,.. solární expanzní..
[článek]Odplynění otopných a chladicích soustav 2.6.2017
..5 baru (běžné nastavení u tlakových expanzních nádob a expanzních automatů), je voda schopná rozpustit při teplotě 70 °C asi 15,.. Technické možnosti pro fyzikální odplynění 1) Odplyňování za provozního tlaku Princip topné soustavy s konvenčním odlučováním vzduchu a tlakovou expanzní nádobou V mnoha topných a chladicích soustavách jsou pro odplynění instalovány mechanické odvzdušňovací nádoby... Servitec je důmyslné doplnění našeho programu expanzních automatů Variomat a je vhodný také pro rekonstrukce stávajících soustav s tlakovými expanzními nádobami,..
[článek]Vliv stagnačních stavů na solární soustavy 11.8.2014
.. tak je proveden rozbor chování soustav s různým poměrem objemu kolektorů a objemu expanzní nádoby... Důležitou roli zde hraje schopnost vyprazdňování kolektorů a velikost expanzní nádoby [4]. Výsledky pomohou řešit v praktické rovině problémy spojené se stagnačními stavy... a tím do expanzní nádoby pronikne také další kapalina,.. proniknout více nebo méně hluboko do soustavy a vtlačit další kapalinu do expanzní nádoby,.. Expanzní nádoba vtlačuje kapalinu zpět do soustavy a tlak klesá... která je potřebná pro stanovení reálných parametrů správného návrhu expanzní nádoby... že pro návrh ..
[článek]Akční sestavy Vitosol 100-F 3.2.2011
.. solarní expanzní nádoby (25 litrů), odlučovače vzduchu,.. solarní expanzní nádoby (40 litrů), odlučovače vzduchu,.. solární expanzní nádoby (25 litrů), odlučovače vzduchu,.. solární expanzní nádoby (40 litrů), odlučovače vzduchu,.. solární expanzní nádoby (25 litrů), odlučovače vzduchu,.. solární expanzní nádoby (40 litrů), odlučovače vzduchu,.. solární expanzní nádoby (25 litrů), odlučovače vzduchu,.. solární expanzní nádoby (40 litrů), odlučovače vzduchu,.. solární expanzní nádoby (25 litrů), odlučovače vzduchu,.. solární expanzní nádoby (40 litrů), odlučovače vzduchu,.. solární expanzní..
[článek]Poznatky z revizí nízkotlakých kotelen a výměníkových stanic 29.1.2004
.. Uzavírací armatura na expanzním potrubí před tlakovou expanzní nádobou s membránou nebo vakem umožní kontrolu tlaku vzduchu v expanzní nádobě... Uzavírací armatura na expanzním potrubí před tlakovou expanzní nádobou s membránou nebo vakem ..3) U větších nádob bych doporučoval i osazení manometru mezi uzavírací armaturu a nádobu (není-li manometr zabudován už na expanzní nádobě). 4) Při více expanzních nádobách stačí jedna uzavírací armatura na společném expanzním potrubí,..Expanzní nádoba se stala expanzním zařízením a přehnaně řečeno může být připojena kdekoliv,..
[zpráva]IMI INTERNATIONAL představila nové expanzivní nádoby pro pitnou vodu. 11.5.2011
..2011IMI Hydronic Engineering Expanzní nádoby Pneumatex pro pitnou vodu s označením Aquapresso se instalují nejčastějí před zásobník teplé vody,..Expanzní nádoby Pneumatex pro pitnou vodu s označením Aquapresso jsou určeny k udržování tlaku v systémech pitné vody. Zpravidla se instalují před ohřívač teplé vody nebo jako tlakové expanzní nádoby k domácí vodárnám a tlakovacím stanicím...flowfresh - nádoba je zcela průtočná (nedochází ke stagnaci vody v nádobě,.. návrhu a přednostech průtočných expanzních nádob Aquapresso naleznete v odborném článku Podrobné informace jsou také na internetové..
[článek]I Vy můžete snížit své náklady na vytápění. Využijte atraktivní letní akci. 21.7.2010
.. solární expanzní nádoby (25 litrů), odlučovače vzduchu,.. solární expanzní nádoby (40 litrů), odlučovače vzduchu,.. solární expanzní nádoby (25 litrů), odlučovače vzduchu plnicí armatury,.. solární expanzní nádoby (40 litrů), odlučovače vzduchu,.. solární expanzní nádoby (25 litrů), odlučovače vzduchu,.. solární expanzní nádoby (40 litrů), odlučovače vzduchu,.. solární expanzní nádoby (25 litrů), odlučovače vzduchu,.. solární expanzní nádoby (40 litrů), odlučovače vzduchu,.. solární expanzní nádoby (25 litrů), odlučovače vzduchu,.. solární expanzní nádoby (40 litrů), odlučovače vzduchu,.. ..
[článek]Problematika plynů v otopných systémech II 18.8.2009
.. Nebo v reklamní brožurce jednoho výrobce expanzních zařízení s integrovaným tlakovým uvolněním na atmosférický tlak v otevřené expanzní nádobě se uvádí mimo jiné:.. že se ... kyslík z otevřené expanzní nádoby dostává do soustavy... Princip topné soustavy s konvenčními odvzdušňovacími nádobami a tlakovou expanzní nádobou Odplyňování za provozního tlaku V mnoha topných a chladicích soustavách jsou pro odplynění bohužel instalovány mechanické odvzdušňovací nádoby...
[článek]REFLEX to je dlouholetý výzkum a vývoj promítnutý do konkrétních sériových výrobků 12.12.2012
.. Nosným výrobním programem reflexu jsou expanzní systémy...Nynější generace expanzních automatů variomat a gigamat a odplyňovacích automatů servitec je výsledkem dlouholetých výzkumů a důkazem toho,.. automatické doplňování a odplyňování 1) Soustavy s výkonem zdroje do 500 kW Tlaková expanzní nádoba bude řešit udržování tlaku,.. Zvětšený objem soustavy při zahřátí se přepouští do beztlaké nádoby expanzního automatu a zpět při chladnutí se vrací pomocí čerpadla... Jedná se o expanzní membránové nádoby,..1/60 s nádobou 3000 litrů a expanzní automat Gigamat GH 100 se dvěma nádobami 4000 ..
[článek]Nejčastější chyby v oblasti návrhů a montáží soustav se solárními termickými kolektory 15.11.2012
.. objem membránové expanzní nádoby odhadem, absence opatření pro ochranu membrány expanzní nádoby proti vniknutí horké kapaliny,.. čerpadlová skupina atd.). Zde ale často není vyřešen správný objem membránové expanzní nádoby – v sestavách se vyskytuje velkoryse dimenzovaný objem expanzní nádoby,.. že o něco větší expanzní nádoba je v solární soustavě spíše výhodou... 1 Ukázka výpočtu objemu expanzní nádoby z původních projekčních podkladů. Pro jednodušší a rychlejší návrh a také kontrolu je volně k dispozici excelovská tabulka SOLSEC (k dispozici v partnerské sekci webu Viessmann), ..
[článek]Požadavky na nepřímo ohřívané tlakové zásobníkové ohřívače vody 19.2.2018
Požadavky na nepřímo ohřívané tlakové zásobníkové ohřívače vody 19.2.2018 Ing. Ilona Grecova Revidovaná ČSN EN 12897 „Zásobování vodou – Nepřímo ohřívané tlakové (uzavřené) zásobníkové ohřívače vody“ platí pro nepřímo ohřívané tlakové zásobníkové ohřívače do objemu 2 000 l použitelné ve vnitřních vodovodech při přetlaku od 0,..zásobníkové ohřívače s expanzní nádobou nebo vnitřním prostorem pro expanzi... řízení pracovního přetlaku pomocí vnější expanzní nádoby,.. uzavřená průtočná expanzní nádoba,..
[článek]Zásady pro uvedení do provozu a provozování malých teplovodních topných soustav 12.6.2002
.. jak nastavit tlak v tlakové expanzní nádobě,.. Nedostatečná velkost expanzní nádoby přímo souvisí s možností koroze topného systému... nevhodné parametry expanzní nádoby,..3) Nastavení parametrů tlakové expanzní nádoby ..Zvolený objem a tlakové parametry expanzní nádoby jsou důležité pro dlouhodobý bezporuchový provoz otopné soustavy. Potřebný objem tlakové expanzní nádoby se stanoví dle ČSN 06 0830. Nedostatečný objem a nevyhovující tlakové poměry expanzní nádoby vedou k opakovanému zavzdušnění a korozi otopné soustavy. Správný objem expanzní nádoby by měl zaručit projektant otopného ..
[článek]Právo a znalci: Destrukce solárního tepelného kolektoru 29.5.2017
.. Expanzní nádoba je připojena mezi uzavíracími ventily se servopohonem a zpětnou klapkou... Tato klapka byla instalována zřejmě jako ochrana expanzní nádoby,.. ve které je pojistný ventil a expanzní nádoba,.. že i při uzavřených ventilech se servopohonem nemůže expanzní nádoba pracovat... kdy se tlakově oddělí část soustavy se zdrojem tepla v kolektorech od části zabezpečovací s expanzní nádobou a pojistným ventilem,.. tedy když nebyly plně otevřeny a kladly průtoku solární kapaliny směrem k expanzní nádobě a pojistnému ventilu nadměrně velký odpor,..
[článek]Sortiment REFLEX pro udržování tlaku, odplyňování a automatické doplňování 26.4.2011
.. odplyňování a automatického doplňování - Reflexomat - kompresorový expanzní automat, Variomat - čerpadlový expanzní automat s odplyňováním a doplňováním, Gigamat - čerpadlový expanzní automat a další. Reflexomat - kompresorový expanzní automat Slouží k vyrovnávání objemových změn soustavy. Při zvýšení teploty v soustavě se část objemu "natlačí" do nádoby expanzního automatu a při chladnutí soustavy se vrátí zpět pomocí tlaku vyvolaného kompresorem... K vyrovnávání objemových změn dochází pomocí přepouštění do beztlaké nádoby expanzního automatu a vracení zpět do soustavy pomocí ..
[zpráva]Dimenzování a použití tepelných čerpadel a solárních systémů v praxi 23.3.2011
Dimenzování a použití tepelných čerpadel a solárních systémů v praxi 23.3.2011REFLEX CZ, s. r. o. Společnost Reflex CZ, s.r.o. si Vás dovoluje pozvat na odborné semináře na téma Dimenzování a použití tepelných čerpadel a solárních systémů v praxi. Semináře proběhnou od 29. 3. do 21. 4. 2011. expanzní nádoby zásobník ohřívač soláry Značka Reflex je v mnoha zemích světa známá svými zařízeními ...
[článek]Opatření k zamezení škod způsobených korozí 22.1.2003
..1 Vytápěcí systémy s otopnými tělesy a otevřenými expanzními nádobami ..2 Vytápěcí systémy s otopnými tělesy a uzavřenými (tlakovými) expanzními nádobami V systémech osazených otopnými tělesy a s uzavřenou expanzní nádobou dochází ke škodám způsobených korozními procesy velice zřídka... způsobeným nevhodným zařazením oběhových čerpadel nebo expanzních nádob poddimenzovanými nebo vadnými expanzními nádobami ..Kontrola zabezpečovacího zařízení (expanzní nádoby), pojistných ventilů a odvzdušňovacích armatur v závislosti na jejich správném dimenzování,.. Pomocí magnetického ventilu je potom ..
[článek]Zvýhodněné sestavy tepelných čerpadel Viessmann 30.5.2013
..sady příslušenství primárního okruhu včetně 25litrové expanzní nádoby s nástěnným držákem pro typy A06,..35litrové membránové expanzní nádoby na topnou vodu,..sady příslušenství primárního okruhu včetně 25litrové expanzní nádoby s nástěnným držákem pro typy A06,.. A10 a 35litrové expanzní nádoby pro typy A13 a A17 ve stříbrné barvě,..35litrové membránové expanzní nádoby na topnou vodu,..35litrové membránové expanzní nádoby na topnou vodu s uzavíracím ventilem,..35litrové membránové expanzní nádoby na topnou vodu s uzavíracím ventilem,..25litrové (*35litrové) membránové expanzní nádoby na ..
[článek]Problematika stagnace u solárních tepelných soustav (II) 21.8.2006
.. 3 - Kolektory s dobrou (nahoře) a špatnou (dole) vyprazdňovací schopností z hlediska tvorby páry při stagnaci Vyprazdňování kolektorů závisí výrazně také na poloze zpětné klapky vzhledem k tlakové expanzní nádobě v soustavě... na výměníku teprve do expanzní nádoby... Podmínky pro dobré vyprázdnění kolektorů v případě stagnace mohou být dosaženy změnou polohy zpětné klapky vzhledem k expanzní nádobě podle obr. 4 (vlevo). Při tomto uspořádání prvků může být obsah kolektorů vytlačen do expanzní nádoby jak přívodním tak výstupním potrubím kolektoru,.. 4 - Správné (vlevo) a špatné (vpravo) ..
[článek]Řešení odplynění soustav vytápění a chlazení 21.5.2017
.. V zásadě jde o vodárenské expanzní nádoby Refix a topenářské Reflex. Za pozornost stojí možnost výroby atypických nádob Refix pro tlumení tlakových rázů ve vodovodních sítích... Expanzní automaty jsou kompresorové a čerpadlové... Dimenzování expanzních automatů vychází jen z potřebného expanzního objemu plus malá rezerva, takže nádoby vychází mnohem menší než u jednoduchých expanzních nádob... a řešit je na vhodných místech například napojením menších expanzních nádob,..
[článek]Novinky a rozšíření nabídky firmy Reflex 29.9.2011
.. Firma Reflex po ukončení sériové výroby expanzních nádob ve svém závodě Dukla Trutnov doplnila svůj sortiment v oblasti expanzních nádob,..Novinka v nabídce Reflexu Pozinkované tlakové nádoby refix ZLS pro vodárny a tlakové stanice... řada 10 bar Neprůtočné tlakové expanzní nádoby s membránou nebo vakem pro soustavy vody... řada 10 bar Akumulační tlakové expanzní nádoby pro domácí vodárny s membránou nebo vakem...
[článek]Reflex a jeho komplexní program je již dlouhá léta na špici boje se „zavzdušňováním“ otopných a chladicích soustav 22.11.2011
.. dochází k němu automaticky při každém nárůstu tlaku v soustavě a přepuštění části vody do nádoby expanzního automatu a při každém doběhu čerpadla,.. Beztlaká nádoba expanzního automatu je místo s nejnižšším tlakem v soustavě a ve vodě zůstane rozpuštěné množství plynu odpovídající barometrickému tlaku...Expanzní automat Variomat a Gigamat řízeně přepouští část topné vody ze soustavy do nádoby,.. Poté se ale přepustí voda do nádoby expanzního automatu,.. tlaková expanzní nádoba pro udržování tlaku a servitec pro odplyňování a doplňování (ekonomicky výhodnější než nejmenší Variomat), ..
[zpráva]Předřadná chladící nádoba 26.5.2014
Předřadná chladící nádoba 26... Varisol HP) s omezovačem teploty na každé trubici nevyžadují předřadnou chladicí nádobu... Z toho důvodu je nutné před expanzní nádobu navrhnout předřadnou chladící nádobu jako ochranu tlakové membránové nádoby,..Předřadnou chladicí nádobu je nutné navrhnout hlavně tam,.. V solárním systému s kolektory DF100 a Varisol DF musí být použita předřadná chladicí nádoba... expanzní nádoba ..
[článek]Špičková expanzní technika pro udržování tlaku a odplyňování v soustavách topení a chlazení 1.4.2016
Špičková expanzní technika pro udržování tlaku a odplyňování v soustavách topení a chlazení 1... automatické doplňování a odplyňování Soustavy do 8 MW Čerpadlový expanzní automat Variomat s odplyňováním a doplňováním Čerpadlový expanzní automat Variomat s odplyňováním a doplňováním. Zvětšený objem soustavy se při zahřátí přepouští do beztlaké nádoby expanzního automatu a zpět se při chladnutí soustavy vrací pomocí čerpadla... Soustavy nad 8 MW Čerpadlový expanzní automat Variomat Giga s odplyňováním a doplňováním V těchto soustavách najde své uplatnění čerpadlový expanzní automat ..
[zpráva]REFLEX kupuje DUKLU 14.8.2005
REFLEX kupuje DUKLU 14.8.2005 Ing. Jaroslav Forejtek - jednatel REFLEX CZ, s.r.o.REFLEX CZ, s. r. o. Ve druhém kole výběrového řízení na prodej podniku DUKLA CZ, s.r.o. v likvidaci, které se konalo v pátek 12. srpna 2005,.. byl český výrobce expanzních nádob pro topení a vodu. K dalším výrobkům patří akumulační nádoby,.. zařízení na úpravu vod a různé typy ocelových nádob... Patří k dominantním výrobcům a prodejcům expanzních nádob, expanzních automatů,.. solární techniky a ocelových nádob...
[článek]Novinky představené na ISH 2013 na českém trhu 23.12.2013
.. automatické doplňování a odplyňování v soustavách do cca 400 kW Optimální řešení pro soustavy do uvedeného tepelného výkonu je kombinace expanzní membránové nádoby a zařízení Servitec. Udržování provozního tlaku přebírá správně nastavená expanzní nádoba a zajištění doplňovaní a odplyňování soustavy pak provádí odplyňovací automat Servitec... Zvětšený objem soustavy při zahřátí se přepouští do beztlaké nádoby expanzního automatu a zpět při chladnutí se vrací pomocí čerpadla...
[článek]Zabezpečovací zařízení ohřívačů vody: Teplota nebo tlak? 20.3.2017
.. expanzní nádoba,.. že externí expanzní nádoba dimenzována pro akumulaci 4 % expanzní vody se používá spolu s pojistným ventilem pro expanzní vodu,.. že by došlo k selhání expanzní nádoby (obr...8 Skandinávské země Kromě omezovače teploty jsou všechny ohřívače vody vybaveny pojistnou skupinou pro expanzní vodu nebo pojistným ventilem pro expanzní vodu na přívodu studené vody... V některých státech Austrálie jsou používány expanzní nádoby spolu s pojistnými ventily pro expanzní vodu...
[článek]Inovovaná řada elektrokotlů PROTHERM 22.4.2002
Inovovaná řada elektrokotlů PROTHERM 22.4.2002Protherm (Vaillant Group Czech s.r.o.) Firma PROTHERM pružně reaguje (jak je u ní obvyklé) na rostoucí poptávku po elektrokotlích na našem trhu... expanzní nádoba 10 l,..čerpadlo expanzní nádoba (10 l) .. pojišťovací ventil a připojení expanzní nádoby... Expanzní nádoba 2. Nádoba/výměník 7... výtlak čerpadla kPa 50 Expanzní nádoba l 10 Min...
[článek]Přímé využití sluneční energie - systémy využívající fototermální kapalinové kolektory I. 31.5.2010
..expanzní nádobu ..3 Expanzní nádoba Pro převážnou většinu v současnosti montovaných solárních soustav pro celoroční provoz lze doporučit jejich provedení jako uzavřený systém s membránovou expanzní nádobou... při výpadku oběhového čerpadla za slunečného počasí). Expanzní nádoba pak musí zachytit celý objem odpařené tekutiny,.. V literatuře lze nalézt několik různých výpočtových vztahů pro dimenzování velikosti expanzních nádob pro solární soustavy:..

 [další stránka >>>]

Témata 2019

CAD a BIM knihovny