Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov


středa 21.4.2021 - čtvrtek 22.4.2021

Plynová zařízení

místo:Brno - Výšková budova, Veletrhy Brno, a.s.
pořadatel:Cech topenářů a instalatérů ČR
kontakt:Zdena Habartová, e-mail:
Celodenní, na sebe navazující semináře - základní požadavky legislativy ČR a EU, týkající se bezpečnosti a spolehlivosti provozu odběrných plynových zařízení a prevence poruch, nehod a havárií na odběrných plynových zařízeních.
Téma: Bezpečnost plynových zařízení, zásady provozu, Rizika při provozu odběrných plynových zařízení a prevence, Základní požadavky na odběrná plynová zařízení, uvádění plynových zařízení do provozu a provoz, Technická a provozní dokumentace odběrných plynových zařízení povinnosti vlastníků, provozovatelů a uživatelů odběrných plynových zařízení
Semináře jsou pořádány CTI ČR ve spolupráci s ČSTZ.
 
 
 
Reklama