Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov


úterý 3.11.2020 9:00 - 14:00

Venkov na rozcestí – globalizovat nebo řešit udržitelně?

místo:webinář, v aplikaci ZOOM (volně stažitelná) nebo na obdobné platformě (bude upřesněno)
pořadatel:ASIO NEW, spol. s r.o.
poplatek:490,- Kč/os.
Seminář k řešení venkova s ohledem na adaptaci na změnu klimatu. Tentokrát o dvou konkrétních oblastech, které s vodou v krajině úzce souvisí – kalové koncovce malých čistíren a decentrálním řešením obcí po stránce odpadních vod a tím pádem i kalů. Technická řešení i související legislativa.
 
 
 
Reklama