Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program


úterý 3.11.2020 9:00 - 14:00

Venkov na rozcestí – globalizovat nebo řešit udržitelně?“

místo:on-line seminář
pořadatel:ASIO
kontakt:e-mail:
poplatek:Vložné 490,- Kč/os. vč. DPH
Seminář se bude zabývat problematikou řešení venkova s ohledem na adaptaci na změnu klimatu. Tentokrát dvěma konkrétními oblastmi, které s vodou v krajině úzce souvisí – s kalovou koncovkou malých čistíren a decentrálním řešením obcí po stránce odpadních vod a tím pádem i kalů. Zmíněna budou jak technická řešení, tak i související legislativa.
 

podrobnosti

 
 
Reklama