Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program


středa 22.4.2020 09:00 - čtvrtek 23.4.2020 15:00

Úprava vody

místo:Brno - Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební
pořadatel:Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební
kontakt:Jana Bílovská, tel.: 541 147 736, e-mail:
Dvoudenní odb. kurz v rámci celoživ. vzdělávání pracovníků ve vodním hospodářství je zaměřený na problematiku zásobování pitnou vodou z veřejných vodovodů – zdroje a úpravu vody. Kurz poskytne základní přehled metod a postupů pro navrhování a provozování úpraven vod veřejných systémů zásob. vodou.
 

 
 
Reklama