Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov


Trendy technických systémů rezidenčních budov pro kvalitní vnitřní prostředí

pořadatel:Společnost pro techniku prostředí
kontakt:e-mail:
poplatek:Zdarma
Do programu budou zařazeny přednášky odborného garanta semináře Ing. Miloše Laina, Ph.D. z Fakulty strojní, ČVUT v Praze na téma "Tepelná pohoda a kvalita vnitřního prostředí v rodinných a bytových domech (IAQ)" a "Spotřeba energie na větrání a klimatizaci v bytové výstavbě"
 

podrobnosti  |  příloha

pondělí 14.1.2019 8.30 - 13.00  |  Hradec Králové - Nové Adalbertinum, Velké nám. 32/40
úterý 15.1.2019 8.30 - 13.00  |  Ostrava - Imperial Hotel Ostrava, Tyršova 6
středa 16.1.2019 8.30 - 13.00  |  Zlín - Interhotel Moskva, Nám. Práce 2512
čtvrtek 17.1.2019 8.30 - 13.00  |  Brno - Hotel Continental Brno, Kounicova 6
čtvrtek 24.1.2019 8.30 - 13.00  |  Praha - Masarykova kolej ČVUT, Thákurova 1, Praha 6