Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Ceny elektřiny i plynu na spotovém trhu v září rostly

Cena elektřiny pro svícení na spotovém trhu s elektřinou byla k 30.9. 2020 za posledních 12 měsíců 892,63 Kč/MWh, v září 1332,18 Kč/MWh. U plynu přerostly ceny roční průměr 287,18 a v září dosáhl 333,81 Kč/MWh.


Vývoj průměrné ceny elektřiny pro svícení za poslední rok s vyznačením dvanáctiměsíčního průměru.

Následující dva grafy znázorňují vývoj průměrných cen na denním trhu v případě elektřiny Operátora trhu (OTE) a na vnitrodenním trhu OTE u plynu. Jedná se o proud pro svícení v domácnost a o plyn, který se používá pouze pro topení, jedná se o průměrné ceny podle přepočítaných typových diagramů dodávek.

Průměrná cena elektřiny v září rychleji stoupala než předcházejících měsících, aby dosáhla nejvyšší hodnoty za uplynulý rok: 1332,18 Kč/MWh, Průměrná cena za posledních 12 měsíců vztažená k poslednímu září se zvýšila na 892,63 Kč/MWh.

I ceny plynu stoupají poslední čtyři měsíce. Průměrná cena v září dosáhla 333,81 Kč/MWh, dvanáctiměsíční průměr ke konci září stoupl na 287,18 Kč/MWh.


Vývoj průměrné ceny plynu pro topení za poslední rok s vyznačením dvanáctiměsíčního průměru.

 
 
Reklama