Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Novela energetického zákona přinese chybějící nástroje na zkrocení energetických šmejdů

Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR volá po rychlém schválení novely energetického zákona v Parlamentu ČR.Návrh MPO řeší fungování zprostředkovatelů a posiluje práva.

Klíčoví dodavatelé energií jsou připraveni na zpřísnění podmínek, jež má zavést novela energetického zákona. Od rychlého schválení jejího návrhu Parlamentem ČR si slibují posílení práv spotřebitelů a omezení aktivit tzv. energošmejdů. Přestože Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR ČR) inicioval rozsáhlé samoregulační aktivity, bez chybějící legislativy nebylo možné kultivovat celý trh. Komplikací je například chybějící definice podmínek pro činnost zprostředkovatelů a pro jejich povinnou registraci. SOCR ČR proto podporuje rozšíření kompetencí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) a také navýšení počtu jeho pracovníků, aby šlo tento náročný a důležitý úkol zvládnout.

Jeden z hlavních problémů, kterou novela řeší, je omezení činnosti často agresivních zprostředkovatelů prodeje energie. Zákon záměrně nejde cestou zákazu zprostředkovatelské činnosti, aby nevytvořil tzv. šedou zónu. V té by anonymní energetičtí šmejdi pouze hledali cesty, jak opatření na ochranu spotřebitelů obejít, a stát by zcela ztratil přehled o jejich počtu a aktivitách. Novela namísto toho vůbec poprvé vymezuje pojem zprostředkovatel a zprostředkovatelská činnost. Narovnává tím současný stav, kdy dozoru ERÚ podléhají pouze dodavatelé energií, kteří musejí být držiteli licence. Všichni zprostředkovatelé díky tomu budou nově dohledatelní v elektronickém registru ERÚ.

„Všichni se shodujeme na tom, že je potřeba posílit ochranu spotřebitelů a registrovat zprostředkovatele. Při tvorbě novely nám velmi pomohla diskuze u několika kulatých stolů za účasti České obchodní inspekce, Energetického regulačního úřadu a Svazu obchodu a cestovního ruchu. S dodavateli energie i se zástupci státu a neziskové sféry se nám podařilo přesně definovat to, co je potřeba změnit. Díky tomu jsme do poslanecké sněmovny mohli poslat návrh, který je komplexní a vyvážený," doplnil René Neděla, náměstek ministra průmyslu a obchodu pro energetiku.

 
 
Reklama