Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Vytápění větrání instalace

logo časopisu VVI - odborný časopis Společnosti pro techniku prostředí určený především pro projektování a studium.
Ročníky:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000 

Obsah čísla 4/2007 (září 2007)
Datum: 14.9.2007

KLIMATIZACE

WURM, CZARCHORSKI, HEMZAL
Ekonomie použití odvlhčovacích zařízení v evropských podmínkách
Provozní náklady komerčních a výrobních budov mohou být v mnohých případech nepříznivě ovlivněny rostoucími požadavky na větrání těchto zařízení. V takových případech použití pasivních (entalpických výměníků) a aktivních (odvlhčovacích) desikačních systémů může redukovat energetické nároky u zařízení pro úpravu vzduchu (HVAC) a tak provozní náklady snížit. Pro některé klimatické oblasti Spojených Států a jejich strukturu cen energií se použití odvlhčovacích zařízení ukázalo jako výhodné. V této studii autoři rozšířili vyhodnocení kombinovaných zařízení pro podmínky střední Evropy. Ukázalo se, že zrovna tak jako pro případy Spojených Států, ekonomické vyhodnocení musí být řešeno případ od případu a pro každou hodinu celoročního provozu. Následující zpráva taková vyhodnocení popisuje.

MOUJAES
Experimentální studie tepelné pohody v administrativních budovách
Autor shrnuje předběžné výsledky hodnocení tepelné pohody v pěti amerických budovách. Studie zahrnovala dlouhodobé měření a hodnocení teploty vzduchu, relativní vlhkosti, průvanu, rychlosti proudění, vertikálního teplotního gradientu a koncentrací oxidu uhličitého. Při měření se postupovalo dle normy ASHRAE 55-04. Předběžné výsledky ukazují, že ve většině případů se výsledky měření dobře shodovaly s pociťovanou pohodou osob hodnocenou formou dotazníků. Studie v současnosti pokračuje v dalších pěti kancelářských budovách po celých Spojených státech.


PROJEKTOVÁNÍ

LÁCHA, BAŠTA
Vyhodnocení možnosti využití systému stropního vytápění k vysokoteplotnímu chlazení
Článek rozebírá možnosti využití otopných stropů pro letní vysokoteplotní chlazení. Na příkladu velkoplošné kanceláře s použitím matematické simulace diskutuje parametry vnitřního prostředí dosahované při použití primární stropní otopné plochy pro letní chlazení.

PETLACH
Projektování zařízení techniky prostředí v kulturních objektech (1. část)
Autor seznamuje čtenáře se svými názory a zkušenostmi z dlouholeté projekční praxe. Vychází ze základních českých legislativních nařízení, které porovnává s legislativou Evropské unie. Dále uvádí popis a základní požadavky na zajišťování mikroklimatu v různých kulturních objektech. V této části článku velmi podrobně rozebírá požadavky na klimatizaci divadel včetně doporučených řešení.


VYTÁPĚNÍ

SEIDL
Vytápění nízkoenergetických domů interiérovými spotřebiči paliv
Autor se přes stručné energetické hodnocení potřeby tepla pro vytápění dostává k nosné problematice využívání uzavřených spotřebičů paliv. Vysvětluje uzavřené komínové systémy využívané u uzavřených spotřebičů paliv v nízkoenergetických domech.


HLUK

NOVÝ
Hluk generovaný z potrubí
Problémy s hlukem u vytápěcích a vzduchotechnických zařízení mají řadu příčin. Jednou je hluk generovaný z povrchů potrubních systémů, ve kterých je vysoká hladina akustického tlaku způsobena především akustickým výkonem ventilátorů, nebo často u spalovacích zařízení hlukem, který souvisí s hořením plynů. Tento článek se zabývá případy, kdy je potrubí vyrobeno z relativně tenkého plechu.


HYGIENA

LAJČÍKOVÁ a kol.
Charakteristika přístrojů pro čištění a úpravu vzduchu (9. část)
Práce hodnotí dalších deset přístrojů, určených ke zvýšení čistoty vzduchu a ke zlepšení pohody prostředí v místnostech. Za stejných a vzájemně srovnatelných experimentálních podmínek byly stanoveny protiprašné účinnosti těchto čističů vzduchu. Měřeny byly rovněž jejich objemové průtoky vzduchu (vzduchové výkony), hladiny hluku, produkce vzdušných iontů a ozónu v ovzduší.

KRÁLÍKOVÁ
Vědecky podložená fakta o pasivním kouření jasně vyvracejí mýty tabákového průmyslu


NORMY

LAJČÍKOVÁ
Nové technické normy


TEORIE

ZMRHAL
Přípustné povrchové teploty sálavých ploch na základě asymetrie radiační teploty
Povrchová teplota sálavých povrchů ovlivňuje tepelný komfort osob ve vnitřním prostředí. Autor hodnotí různé situace lokálního diskomfortu, ke kterým dochází při vytápění či chlazení vlivem sálavé asymetrie okolních ploch - stropů, stěn a podlah. Navrhuje optimální řešení.

MATUŠKA, ŠOUREK, KRAINER, PECHOVÁ
Solární soustava pro 100% pokrytí potřeby tepla pro vytápění nízkoenergetického domu
Článek je věnován modelování sezónní akumulace sluneční energie do vody a do zemského polomasivu pro vytápění rodinného domu s nízkou spotřebou energie. Otopná soustava domu je extrémně nízkoteplotní a vybíjení akumulátoru je přirozené (exergetické) bez použití malého tepelného čerpadla, které by zmenšilo objem akumulátoru i plochu solárních kolektorů.

ADAMOVSKÝ
Hodnocení rekuperačních výměníků metodou exergií tepelných toků
V článku se rozlišují pojmy teplotní účinnosti a exergetické účinnosti rekuperačních výměníků tepla používaných ve vzduchotechnice. Teoretické hodnoty exergetické účinnosti jsou ověřeny laboratorními měřeními na dvou typech výměníků (plochý deskový a s gravitačními tepelnými trubicemi) pro různé tepelné kapacity přiváděného a odváděného proudu vzduchu. Dále je prezentováno provozní měření na větším deskovém výměníku v existujícím zařízení při stejných tepelných kapacitách přiváděného a odváděného vzduchu.


Z PRAXE PRO PRAXI

ANDRES
Zimní stadiony z hlediska odvodu vlhkosti
Autor seznamuje s obtížně řešitelným problémem kondenzace vlhkosti u malých a středních zimních stadionů. Osvětluje hlavní zdroje vlhkosti a jejich nepříznivé účinky při kondenzaci. Zároveň seznamuje čtenáře s možností vysoušení větracího vzduchu při použití adsorpčních odvlhčovačů. Závěrem upozorňuje na možnost vhodného použití adsorpčního odvlhčování v dalších průmyslových odvětvích.


EXPERTNÍ KANCELÁŘ

POLEDNA
Klimatizace expozic a depozitářů v Českém muzeu hudby

Činnost expertní kanceláře v r. 2006


FIREMNÍ INFORMACE

Nová tepelná čerpadla Buderus Logatherm WPS (K)

Janka Radotín a.s.: Opravit nebo vyměnit?

VTS: Zpětné získávání chladu

Siemens: Regulátory Saphir - snadná komunikace v oboru měření a regulace

OK Puls: Netradiční řešení přesné technologické a prostorové klimatizace v novém závodě na výrobu skelného vlákna

Zpravodaj Společnosti pro techniku prostředí č. 4/2007


ZPRÁVY
 
 
Reklama