Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Vytápění větrání instalace

logo časopisu VVI - odborný časopis Společnosti pro techniku prostředí určený především pro projektování a studium.
Ročníky:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000 

Obsah čísla 4/2005 (říjen 2005)
Datum: 7.10.2005
obrázek titulky
PROJEKTOVÁNÍ

BROTÁNEK
Proč se snažíme o nízkoenergetické stavění, pasivní domy nebo ekodomy?
Článek informuje o možnostech úspor energie při provozu budov (vytápění, větrání, klimatizace, teplá užitková voda), na který se v ČR spotřebuje zhruba 50 % celkové roční palivoenergetické bilance. Uvádí význam staveb s nízkou spotřebou energie pro udržitelný rozvoj a kritiku současného způsobu přidělování podpor a dotací v oboru úspor energie ve stavbách, který nazývá "ekologickým plýtváním".
Klíčová slova: vytápění, větrání, klimatizace, obnovitelné zdroje energie, úspory energie, nízkoenergetické stavby, pasivní solární architektura

VIDIM
Regulace jednotlivých místností - s komunikací nebo bez ní?
Příspěvek popisuje vlastnosti autonomní a komunikativní regulace jednotlivých místností, hodnotí technologické trendy posledních let a jejich vliv na volbu typu regulace. Upozorňuje na některá rizika při výběru regulačního systému a nabízí pravidla, jak se těchto rizik vyvarovat. U komunikativní regulace seznamuje s typy sběrnic, které se dnes nejčastěji používají, a předkládá jejich srovnání. Ukazuje, jaké možnosti má komunikativní regulace při úsporách energie a zvyšování komfortu v budově; na závěr pak popisuje integrace dalších systémů do systému řízení jednotlivých místností a hodnotí jejich praktický přínos z hlediska systému řízení budovy.
Klíčová slova: regulace, systémy řízení budov, komunikační směrnice, montáž, uvádění do provozu

HOJER
Metodika návrhu plynových zářičů
Článek se věnuje metodice návrhu světlých a tmavých plynových zářičů. Metodika je objasněna na příkladu instalace a podložena teoretickou zjednodušenou simulací vytvořenou v simulačním softwaru Fluent 6.1.
Klíčová slova: vytápění, zářič, návrh, Fluent


KLIMATIZACE

HEMZAL
Klimatizace firmy Samsung Electronics


TEORIE

CHYBA
Zkušenosti ze zkoušek podlahových konvektorů
Pro zkoušky tepelného výkonu podlahových konvektorů neexistují jednotné předepsané okrajové podmínky. Autor na základě svých dlouholetých zkušeností ve zkušebnictví ukazuje cestu, kterou by se zkoušky podlahových konvektorů měly ubírat.
Klíčová slova: vytápění, podlahový konvektor, zkouška tepelného výkonu


HYGIENA

ČERMÁKOVÁ, FOLTÝN
Měření elektrického a magnetického pole v budově pod vysokonapěťovým vedením 400 kV
V práci jsou uvedeny výsledky měření nízkofrekvenčního elektromagnetického pole (NF EMP) v interiéru klasické cihlové obytné budovy nacházející se pod vysokonapěťovým (VN) energetickým rozvodem 400 kV. Jsou separátně detekované velikosti magnetické indukce a velikosti intenzity elektrického pole. Experimentálně získané hodnoty v interiéru budovy nedosahují referenčních hodnot uváděných v nařízení vlády č. 480/2000 Sb.[1]
Klíčová slova: legislativa, rozvody vysokého a velmi vysokého napětí, elektromagnetické pole

FOLTÝN
Hodnocení umělého osvětlení ve vnitřních prostorech v EU a ČR
Vstup České republiky do Evropské unie 1. 5. 2004 se stal milníkem pro daleko širší harmonizaci evropských norem. Úkolem bylo zjistit sjednocení limitů a principů vyhodnocování umělého osvětlení ve vnitřních pracovních prostorech v České Republice a ve vyspělých zemích Evropské Unie.
Klíčová slova: osvětlení, norma, Evropská unie, harmonizace


TEORIE

BAŠTA
Návštěva u firmy Rehau


LEGISLATIVA

LERL
Co přináší nařízení vlády č. 88/2004 Sb.


NORMY

LAJČÍKOVÁ
Nové technické normy


PROVOZ

BAŠTA, VAVŘIČKA, ŠOUREK
Vizualizace teplotních polí deskových otopných těles
Článek přibližuje problematiku napojování otopných těles. Autoři mapovali termovizní kamerou teplotní pole na několika typech deskových otopných těles v závislosti na jejich napojení na otopnou soustavu. Na základě získaných výsledků doporučují optimální způsob napojení deskových otopných těles.
Klíčová slova: vytápění, otopná tělesa, napojení otopných těles, termovizní kamera

ČERNÝ
Čerpadla a ventilátory bez regulace pracují nehospodárně
Při provozu čerpadel a ventilátorů lze dosáhnout úspor energie řízením otáček motorů, nejvýhodnější je řízení otáček frekvenčními měniči.
Klíčová slova: regulace otáček, čerpadla, ventilátory, úspory energie

JIRKA, ŠOUREK, KOREČKO, ŘEHOŘ
Lineární Fresnelovy čočky ze skla a jiné optické rastry šetřící energii II
Popis dvou typů prosvětlovacích fasádních a střešních rastrových systémů, které snižují tepelnou zátěž interiéru od slunečního záření. Oba systémy využívají ploché válcované sklo - optický rastr, který se chová jako separátor přímé a difusní složky dopadajícího slunečního záření. Rastrem je pouze ovlivňována složka přímá, která při slunečním svitu tvoří významný energetický podíl, zatímco rozptýlené světlo proniká do vnitřních prostor bez podstatných změn.
Klíčová slova: Fresnelova čočka, optický rastr, přímé a difusní sluneční záření, absorbér, fototermální přeměna záření, skleník


FIREMNÍ INFORMACE

BOHUSLAV
Kondenzační technika ve spojení se vzduchotechnikou

ČAPKOVÁ
Z Janky do Lennoxu

Nová generace servopohonů Belimo

Testo 435 - multitalent pro kvalitu prostředí

Automatický omezovač průtoku Danfoss AQ nové řešení pro vyvážení otopných a chladicích soustav (HVAC)

Regulace klimatizačních jednotek VTS - integrace s Building Management Systém

Optimalizovaná systémová technika BUDERUS "vše z jedné ruky" - kombinace solární techniky s kondenzačním kotlem Buderus

BESEDA, PAVROVSKÁ
Syntetická filtrační média pro výrobu kapsových filtrů


ZPRÁVY

PŘÍLOHA

Zpravodaj Společnosti pro techniku prostředí č. 4

 
 
Reklama