Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Vytápění větrání instalace

logo časopisu VVI - odborný časopis Společnosti pro techniku prostředí určený především pro projektování a studium.
Ročníky:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000 

Obsah čísla 3/2002 (červen 2002)
Datum: 26.6.2002
obrázek titulky
PROJEKTOVÁNÍ

BÜHRING, HEINZEL, LUTHER, FRITZ
Zásobování nízkoenergetických domů energií - Od tepelného čerpadla využívajícího tepla z odváděného vzduchu a solární energie k vytápění palivovými články
Článek pojednává o zásobování nízkoenergetických a pasivních solárních domů energií. Předkládá ucelenou koncepci dalšího vývoje v Německu a hodnotí dosavadní poznatky o technických zařízeních nízkoenergetických budov.
Klíčová slova: nízkoenergetický dům, solární energie, tepelné čerpadlo, palivové články

Ing. Jiří Bašta, Ph.D., Ing. Pavel Dvořák
Vliv velikosti výdechového otvoru zákrytu na tepelný výkon deskových otopných těles
Článek pojednává o vlivu velikosti průtočného průřezu výdechového otvoru zákrytu nad deskovými otopnými tělesy na jejich tepelný výkon. Předkládá experimentálně zjištěné hodnoty opravných součinitelů na tepelný výkon těles při aplikaci zákrytu v podobě např. kuchyňské linky přisazené až ke stěně, na které je osazeno otopné těleso s výdechovou mřížkou v pracovní desce nad tělesem.
Klíčová slova: vytápění, otopná tělesa, zákryty

Prof. Ing. František Drkal, CSc.
Větrání plynových kotelen
Výklad změn technických pravidel pro přívod spalovacího vzduchu a větrání plynových kotelen. Příspěvek pojednává o současných pravidlech a požadavcích pro návrh minimální trvalé intenzity větrání plynových kotelen ve vazbě na ostatní předpisy při dostatečném provětrání celého prostoru kotelny a udržení přijatelné teploty vnitřního vzduchu v kotelně při minimálních energetických nárocích.
Klíčová slova: větrání kotelny, spalovací vzduch, detekce plynů

ČUPR, LUKAŠÍK, NAVRÁTILOVÁ
Dodatečné zasklení lodžie jako prostředek tvorby mikroklimatu přilehlé obytné místnosti
Kolektiv autorů hodnotí na základě vyhodnocených provozních údajů u realizovaných staveb vliv dodatečného zasklení lodžií. Účinky dodatečného zasklení jsou hodnoceny z hlediska tepelné pohody, světelné pohody a akustické pohody. V době zpřísňování předpisů o omezení vlivu hluku automobilového provozu na pohodu prostředí v okolních budovách a v době nových energetických předpisů je zasklívání lodžií kladným příspěvkem k zajištění pohody prostředí v obytných budovách.
Klíčová slova: pohoda prostředí, lodžie, dodatečné zasklení


PROJEKTOVÁNÍ - LEGISLATIVA

Ing. Marie TAUFEROVÁ
Požárně bezpečnostní řešení
Článek radí zpracovatelům požárně bezpečnostního řešení (dále jen "PBŘ"), tj. autorizovaným technikům a inženýrům v oboru požární bezpečnosti staveb [1], jak postupovat při zpracování PBŘ stavby. Představuje nové legislativní požadavky v této oblasti, seznamuje, co musí být obsahem této části projektové dokumentace a odkazuje na příslušné právní předpisy a technické normy, seznamuje s novým pojetím požárně bezpečnostních zařízení.
Klíčová slova: požárně bezpečnostní řešení, požárně bezpečnostní zařízení, projektová dokumentace


TEORIE

Ivan Chmúrny
Vplyv zasklených priestorov na tepelnú ochranu budov
Nevykurované predsadené zasklené priestory budov znižujú tepelné straty prechodom tepla a čiastočne aj vetraním vzduchom s vyššou teplotou ako je teplota vonkajšieho vzduchu v rozsahu dotknutých vykurovaných priestorov. Jednoduchá metóda určenia ich vplyvu na súčiniteľ prechodu tepla deliacej steny.
Klíčová slova: zasklený priestor, efektívny súčiniteľ prechodu tepla, tepelné straty


ENERGETICKÉ AUDITY

Prof.Ing. Jiří PETRÁK, CSc., Ing. Miroslav PETRÁK
Ekologické hodnocení energetických auditů
Článek pojednává o výrobě elektrické energie v České republice a o vlivu této výroby na produkci látek znečišťujících ovzduší. Jsou uvedeny číselné hodnoty platné pro rok 2000, které jsou v současné době použitelné při ekologickém hodnocení úsporných opatření navržených v rámci energetického auditu.
Klíčová slova: energetický audit, elektrická energie, životní prostředí


INSTALACE

Doc. Ing. Karel ONDROUŠEK, CSc.
ČNS EN 12056 (75 6760) Vnitřní kanalizace - I. část Vnitřní kanalizace - gravitační systémy - I. část


NORMALIZACE

MUDr. Ariana LAJČÍKOVÁ, CSc.
Nové technické normy


AUTOMATIZACE ŘÍZENÍ BUDOV

BOJANOVSKÝ, DUŠEK, ČÁSLAVA
Monitorování provozu technologického zařízení budov


FIREMNÍ INFORMACE

Dynamic
Čistění vzduchu a zachycení patogenních zárodků, zvláště pak Antraxu

Schiestl
Specialista pro TZB průmyslových staveb?

Landis & Staefa
Jednoduché řešení s novým regulátorem Polygyr Phoenix RWD

Ecena
Nové možnosti pro návrh filtračních systémů centrálních klimatizačních jednotek

VTS Clima
Klimatizační jednotky - CNWV


PŘÍLOHA

Ing. Daniela PTÁKOVÁ
Otopná období 1988/1989 až 2000/2001 ve 42 lokalitách ČR

 
 
Reklama