Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
zateplení
financování oprav
rekonstrukci kotelny
čistou fasádu
Zjisti více
První on-line konference portálu TZB-info
Rekonstrukce a provoz bytových domů
středa 9.12.2020od 10:00 hod.
Registrovat se
Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Vytápění větrání instalace

logo časopisu VVI - odborný časopis Společnosti pro techniku prostředí určený především pro projektování a studium.
Ročníky:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000 

Obsah čísla 2/2011 (duben 2011)
Datum: 22.4.2011
obrázek titulky
VYTÁPĚNÍ, ENERGIE, OBNOVITELNÉ ZDROJE, HLUK

BAŠTA
Řízení kotlů v kaskádě
Článek pojednává o různých přístupech k řízení kotlů v kaskádě. Jsou uvedeny jednotlivé způsoby regulace, jejich výhody a nevýhody. Způsoby řízení kotlů v kaskádě jsou doplněny hydraulickými zapojeními a na příkladech je popsáno jejich regulační chování.

KUČERA, NOVÝ
Regulační klapky s lineární charakteristikou (část 2)
Tento článek navazuje na předcházející publikaci ve VVI na téma hluk regulačních klapek. V tomto článku se řeší zlepšení regulační schopnosti dvojice klapek s různými listy klapek a s různým jejich natočením. Regulační schopnost dvojice klapek je v závěru článku vyjadřována závislostí tzv. kk hodnoty na natočení jednotlivých listů klapek. Je experimentálně prokázáno, že lze vhodnou konstrukcí dvojice klapek dosáhnout lineární regulační charakteristiky. Článek ukazuje i na významné snížení hlučnosti takto řešeného regulačního orgánu, což bude podrobněji probráno v další navazující publikaci.


VĚTRÁNÍ, KLIMATIZACE, CHLAZENÍ

SCHWARZER
Teplotní pole v neizotermním proudu podél svislé stěny (část 2)
Experimentální studie shrnuje teplotní profily v neizotermním plochém proudu chladného vzduchu podél svislé stěny. Porovnány jsou výsledky zjištěné pro dvě přívodní štěrbiny o různé šířce, při dvou rychlostech a při různých teplotách přiváděného vzduchu. Rozsah podmínek vyjadřují hodnoty Re = 1333 a Ar = 0,02 až 0,87 s šířkou štěrbiny jako charakteristický rozměr. Úplné zobecnění výsledků by vyžadovalo analýzu vlivu Ar kritéria.

ŠIMÁNEK
Vzduchotechnika v Aquaparku
V článku jsou uvedeny konkrétní výsledky získané měřením vnitřních parametrů mikroklimatu v již provozovaných aquaparcích a současně jsou analyzovány příčiny problémů zjištěných při provozu vzduchotechnického zařízení.


LEGISLATIVA, NORMY

SZOMOLÁNYIOVÁ
Nástroje podpory využití obnovitelných zdrojů ve výrobě tepelné energie
V oblasti politiky na podporu využití obnovitelných zdrojů se dosud v Evropě nejvíce pozornosti dostávalo podpoře výroby elektrické energie, čím dál častěji se však diskutuje a uplatňuje také podpora výroby tepelné energie z obnovitelných zdrojů. Text přehledně shrnuje nástrojů zvolené v zemích EU a do detailu popisuje několik vybraných příkladů. Pro Českou republiku jsou vyhodnoceny některé potenciálně vhodné nástroje z ekonomického hlediska. Ukazuje se, že nástroje, které úspěšně vedly ke zvýšení podílu využití obnovitelných zdrojů ve výrobě elektřiny, nemohou být uplatněny v rámci distribuovaného trhu s teplem bez výraznější modifikace.


PROJEKTOVÁNÍ

TOMAN
Požární větrání chráněných únikových cest, navrhování a některé problémy
Zajistit možnost bezpečné evakuace hořícího domu a zásahu požárních jednotek je úkolem úzké spolupráce požárního technika a vzduchotechnika. Autor ve svém příspěvku seznamuje čtenáře se současným stavem legislativy týkající se tohoto problému. Poukazuje na zásadní problém spočívající v rozdílech požadovaných hodnot v platných ČSN 73 0802"Požární bezpečnost staveb" pro nevýrobní objekty a ČSN 73 0804 pro výrobní objekty. Současně upozorňuje na nesoulad v některých bodech mezi platnou a v Evropě dodržovanou normou ČSN EN 12101-6 a výše uvedenými českými normami. Tento stav vede v mnohých případech k značným problémům při návrhu a realizaci těchto zařízení. Autor v příspěvku uvádí i doporučené postupy u dvou případů a zásady postupu při návrhu.


VYTÁPĚNÍ, ENERGIE

FISCHER
Jednotrubková soustava v budově Autoklubu ČR, Praha
Autor ve svém příspěvku popisuje ojedinělou otopnou soustavu v budově Autoklubu v Praze, která je i po čtyřiceti letech provozu funkční. Dále přibližuje okolnosti doby, za kterých probíhalo měření vlastností hranatých rozvodů s cílem ověřit jejich využití v praxi.


NORMALIZACE

LAJČÍKOVÁ
Nové technické normy


FIREMNÍ INFORMACE

PŘÍHODA
Převratné novinky v oblasti textilních rozvodů vzduchu

BUDERUS
Příklady instalací tepelných čerpadel Buderus II

JANKA
Lamelové výměníky: Nepohodlná pravda III. Povrchová teplota chladiče.

BELIMO
Belimo CZ spol. s r.o., v novém sídle

TESTO
Nová generace záznamníků s profesionálním softwarem pro různé oblasti použití

Informační zpravodaj STP

 
 
Reklama