Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Vytápění větrání instalace

logo časopisu VVI - odborný časopis Společnosti pro techniku prostředí určený především pro projektování a studium.
Ročníky:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000 

Obsah čísla 2/2002 (duben 2002)
Datum: 4.4.2002
obrázek titulky
VĚTRÁNÍ

Ing. Petr MORÁVEK
Moderní větrání kuchyní


PROVOZ

Prof. Ing. Karel HEMZAL, CSc.
Některé možnosti zhospodárnění provozu plynové kotelny
Článek navazuje na předchozí vyhodnocení provozu kotelny spalující zemní plyn za otopnou sezónu 1999/2000, uveřejněné ve VVI 1/2001. V předloženém příspěvku je vyhodnocení vlivu tří zásahů v kotelně, uskutečněných před zahájením otopného období 2000/2001. Na řídicím regulátoru byla rozšířena spínací diference z 8 na 10 K. Doba přepínání kotlů v kaskádě byla prodloužena ze 100 na 120 h a důsledně byly vyčištěny všechny filtry. Uvedené zásahy vedly k plynulejšímu a stabilnějšímu provozu kotlů, což je dokumentováno přiloženými grafy a tabulkami.
Klíčová slova: vytápění, kotelna, starty hořáků, regulace

Ing. Jiří FRÝBA
Souvislost zařízení techniky prostředí a ostatních technických zařízení budov
Autor informuje o současných trendech při projektování technických zařízení budov a upozorňuje na nezbytnou provázanost zařízení techniky prostředí s ostatními technickými zařízeními pro jejich efektivní provoz, údržbu i správu.
Klíčová slova: technická zařízení budov, projekce, provoz, správa


CHLAZENÍ

Prof.Ing. Jiří PETRÁK, CSc., Ing. Miroslav PETRÁK
Chladicí zařízení ve vazbě na energetické hospodářství klimatizovaného objektu
Článek popisuje současnou situaci v chladicí technice určené pro klimatizaci. Jsou zmíněna nová chladiva a zákonná omezení pro použití chladiva R 22. Pro snížení energetické náročnosti je ovšem nutná integrace chladicího zařízení do energetického hospodářství klimatizované budovy jak ve fázi projektu, tak během provozu.
Klíčová slova: chlazení, klimatizace, odpadní teplo, energetický faktor


VYTÁPĚNÍ - BIOMASA

Ing. Michal KABRHEL
Využití biomasy a akumulační zdroje pro vytápění RD
Článek předkládá základní souhrn postřehů o spalování biomasy ve vazbě na vytápění rodinných domů.
Klíčová slova: vytápění, biomasa, rodinný dům


KLIMATIZACE

Ing. Peter LEIMBERGER, CSc.
Tvorba vnútornej klímy v odbytových strediskách prevádzok spoločného stravovania


LEGISLATIVA - Hygiena

Ing. Zuzana MATHAUSEROVÁ
Vzduchotechnické veličiny v nové hygienické legislativě

MUDr. Ariana LAJČÍKOVÁ, CSc.
Větrání a ochrana ovzduší v Evropě a ČR


LEGISLATIVA - INSTALACE

Doc. Ing. Karel ONDROUŠEK, CSc.
Nový zákon o vodovodech a kanalizacích


TEORIE

Ing. Miloš LAIN a kol.
Využití počítačové simulace při návrhu klimatizace nové galerie v objektu Sovových mlýnů
Článek popisuje využití počítačového modelování a simulace při návrhu větrání a klimatizace nové galerie vzniklé v objektu Sovových mlýnů. Jednou z nevýhod standardního návrhu klimatizačního zařízení je podhodnocení akumulace objektu, což u masivních staveb vede ke značnému předimenzování klimatizačního zařízení. Prezentovaná studie vedla nejen k výraznému snížení provozních a investičních nákladů, ale i k minimalizaci zásahů do cenné budovy.
Klíčová slova: počítačová simulace, akumulace tepla, parametry prostředí


NORMALIZACE

MUDr. Ariana LAJČÍKOVÁ, CSc.
Nové technické normy


FIREMNÍ INFORMACE

Buderus
Logano G134 multigas

Multi-vac
Revoluční řešení ovládání nastavitelného difuzoru - prvek TSA s čidlem wax-bulb

VTS Clima
Nová éra řízení vzduchotechnických a klimatizačních systémů

Janka Radotín
Klimatizační jednotka SENATOR přichází na trh


INFORMACE

ZPRÁVY

PŘÍLOHA

Ing. Stanislav TREPKA
Zahraniční standardy pro navrhování a provoz klimatizace ve zdravotnictví

 
 
Reklama