Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Alternativní energie

logo časopisu Populárně odborný časopis o úsporách paliv a energie a využívání netradičních zdrojů energie v domácnostech a podnikání.
Ročníky:  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001 

Obsah čísla 5/2005 (říjen 2005)
Datum: 17.10.2005
Rozšířené obory: zemědělství pro energetiku, obnovitelná paliva, vytápění
obrázek titulky

Zdeněk Kučera
V gymnáziu ohřívá vodu slunce
Reportáž o dokončeném projektu vybudování solárního systému k vytápění a ohřevu vody při nutné rekonstrukci kotelny v Arcibiskupském gymnáziu v Praze na Vinohradech. Rekonstrukce je unikátní i v tom, že byla provedena v památkové zóně centrální pražské čtvrti.

Zdeněk Kučera
Ropa vládne světu a ovlivňuje ceny
I když vrtné stanice v Mexickém zálivu nejsou dominantními hráči v tabulce výkonů vytěžené ropy, přesto přírodní katastrofa a následná poptávka po ropných produktech na světových burzách dokázala během hodin vyhnat cenu nafty a benzínů na nejvyšší historickou cenu. Tyto spekulativní ceny velmi rychle ovlivnily i další energetická média.

Břetislav Koč
Agroenergetika buší na dveře
V českých podmínkách může mít zakrátko významný podíl na energetice rezort zemědělství. A krátkou dobu může vyrobit a nabídnout energeticky využitelnou biomasu, ať už k přímému spalování nebo pro zpracování na jiná energetická média: bioplyn,, kapalná biopaliva k přímému spalování, k pohonu zařízení vyrábějící teplo či elektrickou energii.

Břetislav Koč
Čím zatopíme
Objevujeme staronová paliva, která jsou dostatečně energeticky výkonná a jsou čistší než známá fosilní paliva vůči životnímu prostředí. Dnes už se výrobci zaměřili nejen na využití odpadu ze zemědělské produkce, reportáž představuje i kotel, který umožňuje spalovat nekvalitní či poškozené obilí.

Pavel Zámyslický
Ceny energetické biomasy
Autor nabízí přehled ceny i energetické výhřevnosti nejrůznějších biologických paliv: dřevních briket, peletek, odpadového dřeva, palivového dřeva, dřevní štěpky, pilin, slámy a sena a energetického šťovíku.

Libor Tkáč
Obnovitelná energie jako impuls k regionálnímu rozvoji ve venkovských oblastech
Obnovitelné zdroje kromě hlavních úkolů, tedy náhrady fosilních paliv z ekonomických a ekologických důvodů, přinášejí ještě další důvody pro jejich masivní využití. Poskytnou podstatný přínos pro regionální rozvoj na trhu práce a přílivu kapitálu do mnohých oblastí. Příliš jsme se stále zabývali globální ekonomikou a pohled na regionální hospodářství byl úplně zanedbáván. Autor v názorných příkladech a vyčíslení dokazuje neoordinovaný únik financí z regionů, který může zastavit či otočit rozvoj OZE.

Jaroslav Knápek, Jiří Vašíček, Kamila Havlíčková
Ekonomika OZE a dopady nového zákona 180/2005
OZE se podílejí na výrobě elektrické energie asi 3 - 4%, přičemž většinu zajišťují malé a velké vodní elektrárny. S novým zákonem, který výrobcům "zelené energie" poskytuje pevné výkupní ceny na příštích 15 let se vytváří zřetelnější podnikatelský prostor, který by měl vytvořit optimální pohled na závazek ČR dosáhnout 8% elektřiny z v roce 2010.

Ladislav Tintěra
Tepelná čerpadla v Liberci - konec dobré myšlenky
Autor přináší příběh projektu tepelných čerpadel o výkonu 900 kW na čistírně odpadních vod v Liberci. Ten byl postaven na technických podmínkách odpadní vody o teplotě 8 - 160C, ale provázen jen teoretickými poznatky a výpočty globální bilance. Tepelná čerpadla se osvědčila, přesto pracovaly v posledních letech jen dvě, někdy dokonce jen jedna jednotka a cena vyrobené elektřiny nemohla konkurovat teplu z kogeneračních jednotek. V současné době se připravuje rekonstrukce čistírny vod podle přísnějších evropských norem a s využitím tepelných čerpadel se už v budoucnu nepočítá. Škoda.

Emilia Wagnerová, Agens Opera, David Uríček
Plyn z TKO jako zdroj energie
Naši spolupracovníci z Technické univerzity v Košicích přinášejí rozbor využití tuhého komunálního odpadu (TKO) jako důležitého energetického zdroje, který by mohl vyřešit environmentální kolotoč nákladné likvidace tohoto odpadu formou skládkování a potencionální výroby skládkového plynu, zplynováním, pyrolýzou či tavením a zplynováním v plazmovém reaktoru.

Tomáš Matuška
Aerogel - materiál pro solární techniku
V rámci výzkumu v oblasti solární techniky jsou hledány materiály, které by přiblížily solární energetiku k většímu reálnému využití jak u pohledu investičních nákladů, tak pochopitelně i většího výkonu. Mezi nové pozoruhodné materiály se tak dostal monolitický křemičitý aerogely s vysokou propustností slunečního záření a nízkým součinitelem tepelné vodivosti. Pozoruhodné jsou i mechanické a tepelné vlastnosti.

Jaroslav Peterka
Vývoj spotřeby tepla rodinného domu
Jak dosáhnout tepla a kompenzovat nárůst cen energií. Estou je dodatečné zateplení objektu, výměna oken, izolace stropu a podlah. Volba optimálního energetického zdroje na topení a teplou vodu, cestou úsporných agregátů nebo orientací na OZE. Vynaložené ceny se s dalším nárůstem klasicky vyrobené elektřiny a zemního plynu budou vracet rychleji.

Břetislav Koč
Slunce a biomasa ohřívají seveřany
Autor by mohl odpovědět oponentům OZE v našich geografických podmínkách, že nad 50. rovnoběžkou jsou OZE jen malým energetickým doplňkem. Dánsko a Švédsko mají veliké a velmi dobré zkušenosti se všemi významnými přírodními energetickými zdroji, dnes představíme některé realizované technologie využívající biomasu a slunce. O skandinávském větru v příštím čísle.

Jiří Harcuba
Vzduchové solární systémy
Nízkoteplotní sluneční systémy pracují většinou s kapalnou teplonosnou látkou, ale možnou náplní může být i vzduch. Výhodou je jednodušší a levnější materiálové a konstrukční provedení a menší zatížení střešní konstrukce, odpadají problémy s mrazem. Nevýhodou je, že vzduch musí mít větší hmotnost, aby přenesl stejné teplo jako voda, větší nároky jsou na více místa k instalaci celého systému.

Ján Ilkovič
Energia biomasy v architekture
I technické zařízení na energetické využití biomasy je architektonickým dílem. Každou stavbu dopředu provází definované limity, které jsou odrazem míry společenského zájmu a důležitosti. Architektonické provedení i technické účelové stavby by mělo vycházet z limitů územně- urbanistických, krajinnotvorných a ekologických, výrobních a v neposlední řadě výtvarných.

Jaroslav Peterka
Solární kolektory v roce 2004
Ministerstvo průmyslu a obchodu vydalo statistiku solárních termálních kolektorů a jejich podíl na vyrobené a spotřebované energii. Jedná se o první soubor dat a informací budoucí pravidelné ročenky a redakce Alternativní energie vybízí čtenáře k diskusi využití těchto informací pro svou práci či studium.

 
 
Reklama