Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál
Archiv článků autora: Ing. Vladimíra Linhartová, Ph.D.


24.2.2020
Ing. Vladimíra Linhartová, Ph.D., OSVČ, doc. Ing. Ondřej Šikula, Ph.D., VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústav technických zařízení budov

Dlouhodobým chlazením ledové plochy zimního stadionu může dojít ke zmrazení podloží, vyboulení aj. Temperování podloží slouží jako prevence. Předmětem článku je analýza a vyhodnocení tepelného toku z temperování v závislosti na teplotách temperovací kapaliny a tloušťce tepelné izolace.

4.12.2017
Ing. Vladimíra Linhartová, České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Katedra technických zařízení budov

Efekt vysoce účinné VZT jednotky může být snadno zmařen nežádoucími úniky vzduchu netěsnostmi potrubí před jeho distribucí do obytných místností. Těsnost potrubí společně se všemi komponenty by měla korespondovat s požadavky na VZT jednotky dané platnými předpisy.

18.4.2016
Ing. Vladimíra Linhartová

Ve městě Janesville v USA byla provedena rozsáhlá rekonstrukce zimního stadionu. Jako hlavní zdroj chladu pro chlazení ledové plochy jsou využívána tepelná čerpadla voda-voda a jejich kondenzátorem je přilehlá vodní nádrž. Odpadní teplo z chladicího cyklu je využíváno pro odtávání ledové tříště ve sněžné jámě, pro ohřívání vody pro rolbu a k ohřevu podloží pod ledovou plochou.

6.7.2015
Ing. Vladimíra Linhartová

Článek je zaměřen na hodnocení otopného systému s tepelným čerpadlem vzduch-voda intervalovou metodou. Hlavním cílem článku je porovnat výsledky získané hodnocením otopného systému v rodinném domě pro různé teploty otopné vody a způsoby přípravy teplé vody a zjistit spotřebu elektrické energie ze sítě. Ve výpočtu je bilancována potřeba a dodávka tepla v hodinovém časovém intervalu v lokalitě Praha Ruzyně.

6.4.2015
doc. Ing. Vladimír Jelínek, CSc., Ing. Vladimíra Linhartová, Jiří Drašnar

Při výrobě plastových výlisků lisostřikem vzniká odpadní energie, která bývá likvidována. Energeticky a ekologicky výhodnější je odpadní teplo využívat například jako ve firmě IMS Drašnar s.r.o. z České Třebové, jejichž systém využití odpadního tepla a související problematika je dále popsána.

10.1.2015
doc. Ing. Vladimír Jelínek, CSc., Ing. Vladimíra Linhartová

Rozdíl mezi teplotou teplé vody pro vodovod, která je připravována na konstantní hodnotu, a proměnnou teplotou otopné vody má nezanedbatelný vliv na provoz TČ. Zjednodušeně lze říci, že čím větší je rozdíl mezi teplotou na straně výparníku a na straně kondenzátoru, tím je horší účinnost provozu tepelného čerpadla.

18.11.2014
doc. Ing. Vladimír Jelínek, CSc., Ing. Vladimíra Linhartová

Článek popisuje zohlednění změny tepelnětechnických parametrů u zateplené budovy v případě připojení na CZT, možnosti hydraulického oddělení domovní soustavy od přípojky z předávací stanice (PS) a princip použití vyrovnávací nádoby s regulačními prvky. V závěru pak energetické a hydraulické hodnocení úprav domovní otopné soustavy.

11.11.2014
doc. Ing. Vladimír Jelínek, CSc., Ing. Vladimíra Linhartová

Článek nabízí obecné zásady pro výpočet tepelných ztrát a pravidla pro vytápění dle vyhlášky č. 194/2007 Sb. – délku otopného období a dodávku tepla, omezení nebo přerušení vytápění, vytápění mimo otopné období, stejně tak jako teplotní podmínky a rozdělení regulace.

4.11.2014
doc. Ing. Vladimír Jelínek, CSc., Ing. Vladimíra Linhartová

K tomu aby interní mikroklima v obytných budovách vyhovovalo normovým a předpisovým požadavkům, je nutné mít pro návrh vytápění a větrání dobré vstupní výpočetní parametry. Následující článek se věnuje shrnutí nejdůležitějších parametrů pro výpočet tepelného výkonu, tj. požadavkům na vnitřní teploty vzduchu a stanovení vhodného průtoku větracího vzduchu.

27.10.2014
doc. Ing. Vladimír Jelínek, CSc., Ing. Vladimíra Linhartová

Vlastnosti a kvalita vnitřního prostředí v budově má vliv na spokojenost, výkonnost i zdraví. Požadavky na optimální hodnoty interního mikroklima jsou odvozeny z fyziologicky optimálních a přípustných klimatických podmínek vhodných pro pobyt lidí v budovách. 
 
Reklama