Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál
Archiv článků autora: Ing. Viktor Zwiener, Ph.D.


18.2.2015
Ing. Jan Pešta, Ing. Viktor Zwiener, Ph.D., DEKPROJEKT s.r.o.

V praxi akreditované zkušební laboratoře se při provádění zkoušek na stavbě setkáváme s některými problematickými řešeními akusticky dělicích konstrukcí. V tomto příspěvku Vás chceme seznámit s příklady nevhodných řešení akusticky dělicích konstrukcí, které vedou k nedostatečné zvukové izolaci.

17.12.2014
Ing. Viktor Zwiener, Ph.D., DEKPROJEKT s.r.o.

Nařízení 11/2014 Sb. vstoupilo v platnost 1. října 2014. Ještě před vydáním a i v průběhu jeho platnosti se ozývaly kritické hlasy k některým ustanovením. Jedním z nich je také § 45 týkající se denního a umělého osvětlení. Jako spoluautor uvedeného paragrafu jsem byl autory Nařízení 11/2014 Sb. požádán o vysvětlení, jak některá ustanovení vznikla.

14.3.2011
Ing. Viktor Zwiener, Ph.D., DEKPROJEKT s.r.o.

Nejčastěji se měření průvzdušnosti metodou blower door test provádí u menších prostorů jako jsou rodinné domy, byty apod. Stejně důležitý je ale blower door test také u prostorů s větším objemem. Pro měření takových prostorů je třeba použít výkonnější zařízení blower door s více jak jedním ventilátorem a rovněž příprava prostoru na měření je náročnější.

6.12.2010
Ing. Viktor Zwiener, Ph.D., DEKPROJEKT s.r.o.

V současné době se připravuje změna požadavkové tepelnětechnické normy ČSN 73 0540-2 [2]. Budeme se věnovat části kapitoly 7 zabývající se průvzdušností obálky budovy a těsnosti spár, kde se zřejmě dle dosavadního průběhu tvorby revize normy, provedou na rozdíl od jiných kapitol změny pouze "kosmetické". Domníváme se, že hodnota intenzity výměny vzduchu n50 pro objekty s přirozeným větráním by se měla nejenom z doporučení změnit na požadavek, ale také snížit nejméně na v zahraničí obvyklou hodnotu n50,N ≤ 3,0 h-1.

6.9.2010
Ing. Jiří Skřipský, DiS., Ing. Viktor Zwiener, Ph.D.

Na diagnostickém pracovišti Atelieru DEK jsme za poslední čtyři roky provedli měření těsnosti Blower-Door test na více než 150 objektech. Sledovali jsme souvislosti mezi naměřenou hodnotou intenzity výměny vzduchu (n50) stanovenou metodou Blower-Door test a konstrukčními aspekty. Cílem bylo zhodnotit potenciál jednotlivých konstrukčních principů pro dosažení požadované vzduchotěsnosti. Dále bylo naším záměrem určit u jednotlivých konstrukčních principů charakteristické netěsnosti, které se u nich často opakují. V příspěvku uvádíme závěry naší analýzy.

5.10.2009
Ing. Viktor Zwiener, Ph.D., DEKPROJEKT s.r.o.

Zkušební metoda Blower-Door test slouží pro měření průvzdušnosti staveb a používá se také pro odhalování netěsností. Výsledkem měření je intenzita výměny vzduchu v interiéru při tlakovém rozdílu 50 Pa mezi interiérem a exteriérem. Článek upozorňuje na nevzduchotěsné detaily, které se na stavbách často vyskytují. 
 
Reklama