Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
Archiv článků autora: Ing. Václav Peer


6.3.2017
Ing. Václav Peer, Ing. Pavel Friedel, Ing. Jan Skřínský, Ph.D., Ing. Ján Vereš, Ph.D., VŠB – TU Ostrava, Výzkumné energetické centrum

Článek seznamuje čtenáře se stručnou historií zplyňování a zplyňovacích zařízení umístěných v prostorách Výzkumného energetického centra na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava.

14.11.2016
Ing. Pavel Friedel, Ing. Václav Peer, VŠB – TU Ostrava, Výzkumné energetické centrum

Článek popisuje vznik různých typů nečistot (tuhé, kapalné a plynné) při zplyňování tuhých paliv. V každém typu reaktoru vzniká různé množství nečistot s různým složením. V tomto článku přiblížíme vznik a chemické složení nečistot.

25.1.2016
Ing. Václav Peer, Ing. Pavel Friedel, VŠB – TU Ostrava, Výzkumné energetické centrum

Článek popisuje principy a reaktory používané při zplyňování. Jedná se o proces, při němž z tuhých paliv (uhlí, odpady a biomasa) získáváme plyn. Ten potom můžeme využít v kogenerační jednotce (pístový motor nebo spalovací turbína) k výrobě elektrické a tepelné energie s vyšší účinnosti, než klasickým spálením v kotlích. 
 
Reklama