Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program
Archiv článků autora: prof. RNDr. Ing. Stanislav Šťastník, CSc., Ph.D.


13.4.2021
Ing. David Průša, prof. RNDr. Ing. Stanislav Šťastník, CSc., Ph.D., VUT FAST v Brně, doc. Ing. Karel Šuhajda, Ph.D., VUT FAST Brno

Další z oceněných prací studentské konference JUNIORSTAV se zabývá vlastnostmi a možností recyklace tepelněizolačních materiálů např. pěnového polystyrénu a minerální vlny, nejen z nemovitostí po demolici, ale i z materiálů, které zůstaly na staveništi po ukončení výstavby jako odpad. Nově vyvinutá hmota se zkouší jako plnivo do velmi lehkých betonů za účelem vyplnění dutin keramických tvárnic, jako plnivo do samonivelačních betonů i pro výrobu akustických desek.

29.3.2021
Ing. David Průša, prof. RNDr. Ing. Stanislav Šťastník, CSc., Ph.D., FAST VUT v Brně, doc. Ing. Karel Šuhajda, Ph.D., VUT FAST Brno, Ing. Tomáš Žajdlík, VUT FAST v Brně

Předložená práce se zabývá posouzením vlivu typu a materiálové skladby střechy na průběh teplot ve střešní konstrukci. K analýze využívá dynamickou metodu a ve výsledku dokumentuje příznivý účinek vegetační střechy a z tepelnětechnického hlediska pozitivní důsledek na teplotní poměry ve stavbě.

24.4.2006
Stanislav Šťastník, Radek Steuer, Hana Kmínová - Milan Mareš, Jadrana Marešová, Fakulta stavební Vysokého učení technického v Brně - MarstavEko Přelouč

Sláma je přírodní obnovitelnou surovinou jejíž použití ve stavebnictví zažívá v poslední době určitou renesanci. Zejména využití slaměných panelů je velmi široké. V článku také naleznete výsledky měření objektu, ve kterém byly tyto panely použity.

17.4.2006
Stanislav Šťastník, Radek Steuer, Hana Kmínová, Fakulta stavební Vysokého učení technického v Brně

Článek pojednnává o využití stavebních materiálů, které jsou vyrobeny z přírodních obnovitelných zdrojů surovin. Zajímavostí je například využití ovčí vlny či slámy, naleznete zde i výhody a nevýhody použití některých materiálů ve stavebnictví. 
 
Reklama