Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
Archiv článků autora: Ing. Robert Krainer, Ph.D.


4.5.2015
Ing. Robert Krainer, Ph.D., Ing. Jiří Duda

V článku je uveden přehled v současnosti používaných chladiv a termíny ukončení požívání zakázaných chladiv. Jsou zmíněny důležité zákony a vyhlášky, které uvádějí požadavky na užívání chladiv.

23.3.2015
Ing. Robert Krainer, Ph.D.

V článku je uveden základní přehled tepelných čerpadel instalovaných v rodinných domech. U tepelných čerpadel typu vzduch/voda je při výběru třeba dbát na rozsah teplot při kterých je schopno toto zařízení pracovat a na parametry hluku. Pro tepelná čerpadla země/voda jsou uvedeny potřebné hloubky vrtu a plocha plošného kolektoru. Cena za kompletní instalaci zdroje tepla s tepelným čerpadlem se pohybuje od 150 000 do 500 000 Kč.

9.3.2015
Ing. Robert Krainer, Ph.D.

Postup dimenzování tepelných čerpadel, návrh na přibližně 70 % tepelných ztrát. Vliv proměnlivosti topného výkonu a příkonu, výkonové křivky a nutnost pracovat s topným výkonem při maximální tepelné ztrátě. 
 
Reklama