opravné prostředky ze zákona 406, když nelze povinnosti splnit
principy referenčních hodnot
kombinace zdrojů a systémů, regulace a monitoring
argumentace pro opatření
registrace
Energetická náročnost budov od 2022
prezenčně středa 1.12.2021
Praha
registrace
Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program
Archiv článků autora: Ing. Petr Tánczos, PhD.


7.6.2020
Ing. Petr Tánczos, PhD., Okresné riaditeľstvo HaZZ v Komárně, Mgr. Bc. Viktória Sláviková, ROBUSTECH Komárno, Ing. Zoltán Tánczos, PhD., Okresné riaditeFstvo HaZZ v Galante, doc. Ing. Mikuláš Monoši, PhD., Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta bezpečnostného inžinierstva

Článok sa venuje zásahom a výcviku hasičov pri dopravnej nehode elektromobilu, prípadne požiaru. Rozoberá vývoj elektromobility na Slovensku a analyzuje riziká súvisiace so zásahovou činnosťou pri dopravnej nehode prípadne požiaru elektromobilu a pripravenosť príslušníkov Hasičského a záchranného zboru na dané udalosti. Navrhuje možnosť bezpečného zásahu hasičov, formu odborno-metodického zamestnania a praktického výcviku proti možnému neúspešnému zásahu v budúcnosti. Podrobnejšie informácie k tejto problematike predloží záujemcom Hasičský záchranný zbor. 
 
Reklama