Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
Archiv článků autora: Ing. Petr Kopecký


16.3.2009
Ing. Petr Kopecký, EDDY system

Moje reakce na souvislost tepelného čerpadla (TČ) a obnovitelných zdrojů energie (OZE) vychází z mezinárodního panelu EPEE (European Partnership for Energy and the Environment) který se konal 20.11.2008 v Praze v hotelu Clarion. Mimo jiné, zde na přednášce vystoupila Hilde Dhont z Dánska, která ve své přednášce uváděla přímou souvislost TČ a OZE tím, že nadlepšovala jak účinnost výroby el.energie (40%) a také celkový topný faktor TČ (COP=4). Tím se ji samozřejmě TČ jeví jako úsporný zdroj, který lze částečně považovat za OZE, neboť šetří až 40% primární energie. Jak uvádím ve svém příspěvku, skutečnost je poněkud jiná.

18.6.2007
Ing. Petr Kopecký, Ing. Petr Kopecký - EDDY System

Bez investic do nových technologií výroby energie to nepůjde. Jde samozřejmě o to, aby vložené investiční prostředky byly ekonomické, návratné v daném prostoru a čase. Při současném tempu zvyšující se ceny energie jsme již k tomuto stavu dospěli, domnívá se autor článku.

22.1.2007
Ing. Petr Kopecký, Ing. Petr Kopecký - EDDY System

Autor studie dochází k závěru, že roční úspora při využití nízkoteplotního systému vytápění v panelových domech dosahuje v průměru 30%. Provozní strategie zaměřená na ekonomické zhodnocení energetických úspor se tedy jeví jako nejoptimálnější řešení vytápění panelových domů.

15.1.2007
Ing. Petr Kopecký, EDDY Systém

Následující článek je výtah ze studie, která obdržela hlavní cenu soutěže "Energetický projekt roku 2004". Autor přináší návrh nízkoteplotního systém vytápění, který řeší problém dodávek energie (el. i tepla) teplárenským způsobem od výroby energie až po její optimální spotřebu v panelových domech.

26.6.2006
Ing. Petr Kopecký

Sledujeme-li současný vývoj cen energie nabývající exponenciálního růstu, tak se nutně vkrádají dvě otázky. "Kdy se tento růst zastaví a zda-li existuje vůbec jeho horní hranice?" Následující článek navazuje na komentář Martina Peciny k liberalizaci plynárenství.

18.4.2005
Ing. Petr Kopecký, EDDY Systém

Autor patentu EDDY Systém oceněného hlavní cenou soutěže o energeticky úsporný projekt roku 2004 dává v článku podnět k zamyšlení a diskusi nad tím, zda a jak je možné motivovat k energetickým úsporám podnikatelské subjekty a energetické giganty, a zároveň říká: "Obraty firem podnikajících v resortu energetiky se odvíjí od objemu jimi spravované energie, jejich zisky jsou tedy odvislé pouze od množství spotřebované energie. Jejich jedinou motivací je, aby toto množství bylo co nejvyšší." 
 
Reklama