Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Ing. Otakar Klokočník

Archiv článků autora:11.4.2016
Ing. Otakar Klokočník

Recenzovaný Vyhláška se týká ústředně vytápěných domů, které rozdělují náklady na provoz radiátorů pomocí náměrů indikátorů připevněných do středu radiátorů. Tato rozúčtovací metoda nebere v úvahu, že část dodaného tepla do je díky prostupům vnitřními stěnami objektů odsávána a spotřebovávána v bytech, které nadměrně regulují přívod topné vody do radiátorů.

20.1.2014
Ing. Otakar Klokočník

Dne 31. 7. 2013 schválil ministr MMR návrh novely vyhlášky č. 372/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele. Podle platných pravidel byl návrh postoupen k projednání pracovním komisím Legislativní rady vlády. 
 
Reklama