Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
Archiv článků autora: Ing. Ondřej Hojer, Ph.D.


4.1.2021
Ing. Ondřej Hojer, Ph.D., KOTRBATÝ V.M.Z. spol. s r.o., Časopis Vytápění, větrání, instalace

Výška místnosti a riziko kondenzace ovlivňují výkon sálavého chlazení. Pro volně zavěšené sálavé panely jsou stanoveny korekční faktory v závislosti na výšce a teplotním gradientu vzduchu. Při výšce 14 m a gradientu 0,5 K/m vychází celkový chladicí výkon až o 40 % vyšší než tabulkový.

21.1.2020
Ing. Ondřej Hojer, Ph.D., KOTRBATÝ V.M.Z. spol. s r.o.

Základem výběru je tabulka zahrnující používané druhy sálavého a teplovzdušného vytápění velkých objektů. Jednotlivé možnosti jsou stručně komentovány, přičemž jsou uváděny jejich přednosti a nevýhody tak, aby investora vedly k volbě pro něho optimálního řešení.

21.8.2017
Ing. Ondřej Hojer, Ph.D.

Příspěvek popisuje způsob stanovení tepelných ztrát vznikajících při sdílení tepla do prostoru dle ČSN EN 15316-2-1. Na základě detailního vzájemného porovnání jednotlivých způsobů vytápění připadajících do úvahy u prostorů s výškou místnosti vyšší než 4 m se hodnotí jejich účinnosti sdílení tepla.

25.11.2015
KOTRBATÝ V.M.Z. spol. s r.o., Ing. Ondřej Hojer, Ph.D., Ing. Anton Nosov

Článek popisuje detailní návrh sálavých panelů KOTRBATÝ KSP v návrhovém programu Techcon, což je CAD kreslící program s výpočetním nástrojem. Program navrhne optimální počet a délku pásů pro pokrytí dané tepelné ztráty a po zakreslení napočítá tlakové ztráty i s uvažováním konkrétních armatur z databáze výrobců.

21.12.2009
Ing. Miroslav Kotrbatý, Ing. Zuzana Kovářová, Ph.D., Ing. Ondřej Hojer, Ph.D.

Návrh vytápění velkoprostorových objektů ovlivňuje celá řada důležitých faktorů. Záleží jak na způsobu vytápění, rozměrech objektu, vlivu technologie i rozmístění energetických zařízení. Klíčové je přitom, jakým způsobem tyto faktory působí na tepelnou pohodu člověka.

19.2.2007
Ing. Ondřej Hojer

Návrh rozmítění světlých plynových zářičů se liší pro střed haly a prostory u ochlazovaných stěn. Návrhu infrazářičových soustav je nutné přizpůsobit rozmístění a výkony jednotlivých zářičů vnějším vlivům působícím na jednotlivé části objektu.

1.8.2006
Ing. Ondřej Hojer, ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí

V článku je diskutován problém absence minimálního hygienického větrání při vytápění průmyslové haly světlými plynovými zářiči a jako jedno z možných řešení je uvažována jednotka se zpětným získáváním tepla. Na základě simulačního výpočtu v softwaru Fluent jsou navrženy optimální umístění přiváděcích resp. odváděcích vyústek. 
 
Reklama