Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
Archiv článků autora: Ing. Miroslav Procházka


18.9.2017
Ing. Miroslav Procházka, Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.

Kompozitní výztuž do betonu se stala stavebním výrobkem stanoveným k povinnému ověřování podle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a č. 215/2016 Sb. Tato výztuž existuje ve více odlišných typech a podle toho má i významně odlišné vlastnosti, které je nutné při jejím použití důsledně respektovat. Autor z Technického a zkušební ústavu stavebního v Praze seznamuje s podrobnostmi.

2.9.2013
Ing. Miroslav Procházka, Ing. Karel Kalivoda, Technický a zkušební ústav stavební Praha, pobočka Brno

Aktuální poznatky o přetvoření mechanicky upevňovaného izolantu v ETICS vycházejí z nových zkoušek protažení hmoždinek izolantem a ukazují na omezený rozsah funkce plastových hmoždinek. Jedná se především o zkoušky dynamického zatěžování simulujícího dlouhodobé působení větru na zateplené fasády. 
 
Reklama